THÉP TRÒN ĐẶC SCM420 NHẬT BẢN

Thứ tư - 20/03/2024 02:30
Thép tròn đặc SCM420 được định danh theo tiêu chuẩn JIS G4105 (1979) và JIS G4053, thép hợp kim thấp sử dụng cho mục đích cơ khí, chế tạo máy, cường độ cao, hoạt động dưới nhiệt độ dưới 250℃, có khả năng kháng lại sự oxy hoá của môi trường.
THÉP TRÒN ĐẶC SCM420 NHẬT BẢN
THÉP TRÒN ĐẶC SCM420 NHẬT BẢN
THÉP TRÒN ĐẶC SCM420 NHẬT BẢN
Xuất sứ: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu, Đài Loan…
 Thép tròn đặc SCM420 là một trong những mác thép hợp kim được sử dụng phổ biến nhất trong chế tạo máy móc cơ khí.
Thép tròn đặc SCM420 được định danh theo tiêu chuẩn JIS G4105 (1979) và JIS G4053, thép hợp kim thấp sử dụng cho mục đích cơ khí, chế tạo máy, cường độ cao, hoạt động dưới nhiệt độ dưới 250℃, có khả năng kháng lại sự oxy hoá của môi trường.
Khả năng làm cứng của thép tròn đặc SCM420 cao hơn, không có độ giòn. Khả năng hàn của thép tròn đặc SCM420 cũng rất tốt, với đặc tính gia công hoặc cắt tuyệt vời. Xu hướng hình thành vết nứt lạnh là rất nhỏ, nhưng khả năng gia công và độ dẻo lạnh vẫn còn tốt.
Dạng cung cấp của thép SCM20
Đường kính 20mm-500mm
Bề mặt hoàn thiện: đen, xù cơ khí, bóng trắng, sơn phủ hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
MÁC THÉP TƯƠNG ĐƯƠNG THÉP TRÒN ĐẶc SCM420
XUất xứ Mỹ Châu Âu Nhật Trung QUốc
Tiêu chuẩn ASTM A29 DIN & BS EN10084 JIS G4105  
Grades 4118 18CrMo4/1.7243 SCM420 18CrMo
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC THÉP TRÒN ĐẶC SCM420
Standard Grade C Mn P S Si Cr Mo
ASTM A29 4118 0.18-0.23 0.70-0.90 0.35 0.35 0.15-0.35 0.4-0.6 0.08-0.15
EN 10084 18CrMo4/1.7243 0.15-0.21 0.60-0.90 0.025 0.035 0.4 0.9-1.2 0.15-0.25
JIS G4105 SCM420 0.18-0.23 0.60-0.85 0.03 0.03 0.15-0.35 0.9-1.2 0.15-0.30
TÍNH CHẤT CƠ LÝ
Tính chất Metric
Độ bền kéo 517 MPa
Giới hạn chảy 365 MPa
Bulk modulus (typical for steel) 140 GPa
Mô đum cắt (typical for steel) 80.0 GPa
Mô đum đàn hồi 190-210 GPa
Tỷ lệ độc 0.27-0.30
Độ dãn dãi tại điểm gãy ( 50 mm) 33.00%
Giảm diện tích 63.70%
Độ cứng Brinell 137
Độ cứngKnoop 156
Độ cứng Rockwell B 75
Độc cứng Vickers 143
Khả năng chế tạo (thép cán hoặc cán nguội dựa trên 100 khả năng chế tạo cho AISI 1212) 60
TÍNH CHẤT VẬT LÝ
  • Mô đum đàn hồi [103 x N/mm2]: 210
  • Trọng lượng riêng[g/cm3]: 7.85
  • Nhiệt dung riêng [W/m. K]: 20.0
RÈN THÉP SCM420
Nhiệt độ rèn: 1100-850oC.
Nhiệt luyện thép tròn đặc SCM420
  • Thường hoá
Nhiệt độ thường hoá: 860-900oC.
  • Làm cứng
Nhiệt độ làm cứng 850-880oC trong dầy hoặc trong nước. Độ cứng đặt 39-47HRC
  • Ram thép tròn đặc SCM420
Nhiệt độ ram: 595-700oC. 
THÉP TRÒN ĐẶC SCM420 NHẬT BẢN (2)

                                              BẢNG QUY CÁCH THÉP TRÒN ĐẶC
STT TÊN VẬT TƯ
(Description)
QUY CÁCH
(Dimension)
ĐVT kg/m kg/cây
1 Thép Tròn Đặc Ø16 Ø 16 x 6000 mm Cây        1.58          9.5
2 Thép Tròn Đặc Ø18 Ø 18 x 6000 mm Cây        2.00        12.0
3 Thép Tròn Đặc Ø20 Ø 20 x 6000 mm Cây        2.47        14.8
4 Thép Tròn Đặc Ø22 Ø 22 x 6000 mm Cây        2.98        17.9
5 Thép Tròn Đặc Ø24 Ø 24 x 6000 mm Cây        3.55        21.3
6 Thép Tròn Đặc Ø25 Ø 25 x 6000 mm Cây        3.85        23.1
7 Thép Tròn Đặc Ø26 Ø 26 x 6000 mm Cây        4.17        25.0
8 Thép Tròn Đặc Ø27 Ø 27 x 6000 mm Cây        4.49        27.0
9 Thép Tròn Đặc Ø28 Ø 28 x 6000 mm Cây        4.83        29.0
10 Thép Tròn Đặc Ø30 Ø 30 x 6000 mm Cây        5.55        33.3
11 Thép Tròn Đặc Ø32 Ø 32 x 6000 mm Cây        6.31        37.9
12 Thép Tròn Đặc Ø35 Ø 35 x 6000 mm Cây        7.55        45.3
13 Thép Tròn Đặc Ø36 Ø 36 x 6000 mm Cây        7.99        47.9
14 Thép Tròn Đặc Ø38 Ø 38 x 6000 mm Cây        8.90        53.4
15 Thép Tròn Đặc Ø40 Ø 40 x 6000 mm Cây        9.86        59.2
16 Thép Tròn Đặc Ø42 Ø 42 x 6000 mm Cây      10.88        65.3
17 Thép Tròn Đặc Ø45 Ø 45 x 6000 mm Cây      12.48        74.9
18 Thép Tròn Đặc Ø46 Ø 46 x 6000 mm Cây      13.05        78.3
19 Thép Tròn Đặc Ø48 Ø 48 x 6000 mm Cây      14.21        85.2
20 Thép Tròn Đặc Ø50 Ø 50 x 6000 mm Cây      15.41        92.5
21 Thép Tròn Đặc Ø55 Ø 55 x 6000 mm Cây      18.65      111.9
22 Thép Tròn Đặc Ø60 Ø 60 x 6000 mm Cây      22.20      133.2
23 Thép Tròn Đặc Ø65 Ø 65 x 6000 mm Cây      26.05      156.3
24 Thép Tròn Đặc Ø70 Ø 70 x 6000 mm Cây      30.21      181.3
25 Thép Tròn Đặc Ø75 Ø 75 x 6000 mm Cây      34.68      208.1
26 Thép Tròn Đặc Ø80 Ø 80 x 6000 mm Cây      39.46      236.8
27 Thép Tròn Đặc Ø85 Ø 85 x 6000 mm Cây      44.54      267.3
28 Thép Tròn Đặc Ø90 Ø 90 x 6000 mm Cây      49.94      299.6
29 Thép Tròn Đặc Ø95 Ø 95 x 6000 mm Cây      55.64      333.9
30 Thép Tròn Đặc Ø100 Ø 100 x 6000 mm Cây      61.65      369.9
31 Thép Tròn Đặc Ø105 Ø 105 x 6000 mm Cây      67.97      407.8
32 Thép Tròn Đặc Ø110 Ø 110 x 6000 mm Cây      74.60      447.6
33 Thép Tròn Đặc Ø115 Ø 115 x 6000 mm Cây      81.54      489.2
34 Thép Tròn Đặc Ø120 Ø 120 x 6000 mm Cây      88.78      532.7
35 Thép Tròn Đặc Ø125 Ø 125 x 6000 mm Cây      96.33      578.0
36 Thép Tròn Đặc Ø130 Ø 130 x 6000 mm Cây     104.20      625.2
37 Thép Tròn Đặc Ø140 Ø 140 x 6000 mm Cây     120.84      725.0
38 Thép Tròn Đặc Ø150 Ø 150 x 6000 mm Cây     138.72      832.3
39 Thép Tròn Đặc Ø160 Ø 160 x 6000 mm Cây     157.83      947.0
40 Thép Tròn Đặc Ø170 Ø 170 x 6000 mm Cây     178.18    1,069.1
41 Thép Tròn Đặc Ø180 Ø 180 x 6000 mm Cây     199.76    1,198.6
42 Thép Tròn Đặc Ø190 Ø 190 x 6000 mm Cây     222.57    1,335.4
43 Thép Tròn Đặc Ø200 Ø 200 x 6000 mm Cây     246.62    1,479.7
44 Thép Tròn Đặc Ø210 Ø 210 x 6000 mm Cây     271.89    1,631.4
45 Thép Tròn Đặc Ø220 Ø 220 x 6000 mm Cây     298.40    1,790.4
46 Thép Tròn Đặc Ø230 Ø 230 x 6000 mm Cây     326.15    1,956.9
47 Thép Tròn Đặc Ø240 Ø 240 x 6000 mm Cây     355.13    2,130.8
48 Thép Tròn Đặc Ø250 Ø 250 x 6000 mm Cây     385.34    2,312.0
49 Thép Tròn Đặc Ø260 Ø 260 x 6000 mm Cây     416.78    2,500.7
50 Thép Tròn Đặc Ø270 Ø 270 x 6000 mm Cây     449.46    2,696.7
51 Thép Tròn Đặc Ø280 Ø 280 x 6000 mm Cây     483.37    2,900.2
52 Thép Tròn Đặc Ø290 Ø 290 x 6000 mm Cây     518.51    3,111.1
53 Thép Tròn Đặc Ø300 Ø 300 x 6000 mm Cây     554.89    3,329.3
54 Thép Tròn Đặc Ø310 Ø 310 x 6000 mm Cây     592.49    3,555.0
55 Thép Tròn Đặc Ø320 Ø 320 x 6000 mm Cây     631.34    3,788.0
56 Thép Tròn Đặc Ø330 Ø 330 x 6000 mm Cây     671.41    4,028.5
57 Thép Tròn Đặc Ø340 Ø 340 x 6000 mm Cây     712.72    4,276.3
58 Thép Tròn Đặc Ø350 Ø 350 x 6000 mm Cây     755.26    4,531.6
59 Thép Tròn Đặc Ø360 Ø 360 x 6000 mm Cây     799.03    4,794.2
60 Thép Tròn Đặc Ø370 Ø 370 x 6000 mm Cây     844.04    5,064.3
61 Thép Tròn Đặc Ø380 Ø 380 x 6000 mm Cây     890.28    5,341.7
62 Thép Tròn Đặc Ø390 Ø 390 x 6000 mm Cây     937.76    5,626.5
63 Thép Tròn Đặc Ø400 Ø 400 x 6000 mm Cây     986.46    5,918.8
64 Thép Tròn Đặc Ø410 Ø 410 x 6000 mm Cây  1,036.40    6,218.4
65 Thép Tròn Đặc Ø420 Ø 420 x 6000 mm Cây  1,087.57    6,525.4
66 Thép Tròn Đặc Ø430 Ø 430 x 6000 mm Cây  1,139.98    6,839.9
67 Thép Tròn Đặc Ø440 Ø 440 x 6000 mm Cây  1,193.62    7,161.7
68 Thép Tròn Đặc Ø450 Ø 450 x 6000 mm Cây  1,248.49    7,490.9
69 Thép Tròn Đặc Ø460 Ø 460 x 6000 mm Cây  1,304.60    7,827.6
70 Thép Tròn Đặc Ø470 Ø 470 x 6000 mm Cây  1,361.93    8,171.6
71 Thép Tròn Đặc Ø480 Ø 480 x 6000 mm Cây  1,420.51    8,523.0
72 Thép Tròn Đặc Ø490 Ø 490 x 6000 mm Cây  1,480.31    8,881.9
73 Thép Tròn Đặc Ø500 Ø 500 x 6000 mm Cây  1,541.35    9,248.1
74 Thép Tròn Đặc Ø510 Ø 510 x 6000 mm Cây  1,603.62    9,621.7
75 Thép Tròn Đặc Ø520 Ø 520 x 6000 mm Cây  1,667.12  10,002.7
76 Thép Tròn Đặc Ø530 Ø 530 x 6000 mm Cây  1,731.86  10,391.1
77 Thép Tròn Đặc Ø540 Ø 540 x 6000 mm Cây  1,797.83  10,787.0
78 Thép Tròn Đặc Ø550 Ø 550 x 6000 mm Cây  1,865.03  11,190.2
79 Thép Tròn Đặc Ø560 Ø 560 x 6000 mm Cây  1,933.47  11,600.8
80 Thép Tròn Đặc Ø570 Ø 570 x 6000 mm Cây  2,003.14  12,018.8
81 Thép Tròn Đặc Ø580 Ø 580 x 6000 mm Cây  2,074.04  12,444.2
82 Thép Tròn Đặc Ø590 Ø 590 x 6000 mm Cây  2,146.17  12,877.0
83 Thép Tròn Đặc Ø600 Ø 600 x 6000 mm Cây  2,219.54  13,317.2
84 Thép Tròn Đặc Ø610 Ø 610 x 6000 mm Cây  2,294.14  13,764.8
85 Thép Tròn Đặc Ø620 Ø 620 x 6000 mm Cây  2,369.98  14,219.9
86 Thép Tròn Đặc Ø630 Ø 630 x 6000 mm Cây  2,447.04  14,682.3
87 Thép Tròn Đặc Ø640 Ø 640 x 6000 mm Cây  2,525.34  15,152.1
88 Thép Tròn Đặc Ø650 Ø 650 x 6000 mm Cây  2,604.88  15,629.3
LIÊN HỆ MUA HÀNG THÉP TRÒN ĐẶC SCM420 NHẬT BẢN
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP VIỆT PHÁP
Địa chỉ: 62/71N, Tổ 18, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0933.096.555

Hotline: 02822.000.388
Email: thepvietphap.vn@gmail.com

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay773
  • Tháng hiện tại37,241
  • Tổng lượt truy cập7,018,125

Hổ trợ trực tuyến