THÉP TRÒN ĐẶC S48C NHẬP KHẨU GIÁ RẺ

Thứ sáu - 28/10/2022 04:48
Thép tròn đặc S48C là thép carbon hàm lượng cao. Thép carbon kết cấu, theo tiêu chuẩn JIS G4051 của Nhật. Thép được sản xuất theo phương pháp cán nóng, công dụng chính: dùng chế tạo máy móc cơ khí...
THÉP TRÒN ĐẶC S48C
THÉP TRÒN ĐẶC S48C
THÉP TRÒN ĐẶC S48C
Thép tròn đặc S48C là thép carbon hàm lượng cao. Thép carbon kết cấu, theo tiêu chuẩn JIS G4051 của Nhật. Thép tròn đặc được sản xuất theo phương pháp cán nóng, công dụng chính: dùng chế tạo máy móc cơ khí...

Thép tròn đặc S48C được nhập khẩu từ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Đức, Thuỵ Sĩ....
Quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ, thép được thử nghiệm với nhiều phương pháp khoa học...
TÍNH CHẤT CƠ LÝ
Tính chất   Đơn vị đo
Độ bền kéo 650 - 880 MPa
Giới hạn chảy 350 - 550 MPa
Độ dãn dài 8 - 25 %
Mô đum Young 200000 - 200000 MPa
Độ mỏi của thép 275 - 275 MPa

TÍNH CHẤT VẬT LÝ
Tính chất    
Giãn nở vì nhiệt 10 - 10 e-6/K
Dẫn nhiệt 25 - 25 W/m.K
Nhiệt dung riêng 460 - 460 J/kg.K
Nhiệt nóng chảy 1450 - 1510 °C
Khối lượng riêng 7700 - 7700 kg/m3
Độ dãn điện 0.55 - 0.55 Ohm.mm2/m

THÀNH PHẦN HOÁ HỌC
  C Si Mn P S Cr Ni
Thép tròn JIS G4051 S48C 0.45-0.51 0.15-0.35 0.6-0.9 ≤0.03 ≤0.03 ≤0.2 ≤0.2
 thep tron dac s48c 2
                      BẢNG QUY CACH THÉP TRÒN ĐẶC S48C
STT TÊN VẬT TƯ
(Description)
QUY CÁCH
(Dimension)
ĐVT  KL/Cây 
1 Thép Tròn Đặc S48C phi 14 Ø 14 x 6000 mm Cây               7.25
2 Thép Tròn Đặc S48C phi 15 Ø 15 x 6000 mm Cây               8.32
3 Thép Tròn Đặc S48C phi 16 Ø 16 x 6000 mm Cây               9.47
4 Thép Tròn Đặc S48C phi 18 Ø 18 x 6000 mm Cây             11.99
5 Thép Tròn Đặc S48C phi 20 Ø 20 x 6000 mm Cây             14.80
6 Thép Tròn Đặc S48C phi 22 Ø 22 x 6000 mm Cây             17.90
7 Thép Tròn Đặc S48C phi 24 Ø 24 x 6000 mm Cây             21.31
8 Thép Tròn Đặc S48C phi 25 Ø 25 x 6000 mm Cây             23.12
9 Thép Tròn Đặc S48C phi 26 Ø 26 x 6000 mm Cây             25.01
10 Thép Tròn Đặc S48C phi 27 Ø 27 x 6000 mm Cây             26.97
11 Thép Tròn Đặc S48C phi 28 Ø 28 x 6000 mm Cây             29.00
12 Thép Tròn Đặc S48C phi 30 Ø 30 x 6000 mm Cây             33.29
13 Thép Tròn Đặc S48C phi 32 Ø 32 x 6000 mm Cây             37.88
14 Thép Tròn Đặc S48C phi 34 Ø 34 x 6000 mm Cây             42.76
15 Thép Tròn Đặc S48C phi 35 Ø 35 x 6000 mm Cây             45.32
16 Thép Tròn Đặc S48C phi 36 Ø 36 x 6000 mm Cây             47.94
17 Thép Tròn Đặc S48C phi 38 Ø 38 x 6000 mm Cây             53.42
18 Thép Tròn Đặc S48C phi 40 Ø 40 x 6000 mm Cây             59.19
19 Thép Tròn Đặc S48C phi 42 Ø 42 x 6000 mm Cây             65.25
20 Thép Tròn Đặc S48C phi 44 Ø 44 x 6000 mm Cây             71.62
21 Thép Tròn Đặc S48C phi 45 Ø 45 x 6000 mm Cây             74.91
22 Thép Tròn Đặc S48C phi 46 Ø 46 x 6000 mm Cây             78.28
23 Thép Tròn Đặc S48C phi 48 Ø 48 x 6000 mm Cây             85.23
24 Thép Tròn Đặc S48C phi 50 Ø 50 x 6000 mm Cây             92.48
25 Thép Tròn Đặc S48C phi 52 Ø 52 x 6000 mm Cây           100.03
26 Thép Tròn Đặc S48C phi 55 Ø 55 x 6000 mm Cây           111.90
27 Thép Tròn Đặc S48C phi 56 Ø 56 x 6000 mm Cây           116.01
28 Thép Tròn Đặc S48C phi 58 Ø 58 x 6000 mm Cây           124.44
29 Thép Tròn Đặc S48C phi 60 Ø 60 x 6000 mm Cây           133.17
30 Thép Tròn Đặc  S48Cphi 62 Ø 62 x 6000 mm Cây           142.20
31 Thép Tròn Đặc S48C phi 65 Ø 65 x 6000 mm Cây           156.29
32 Thép Tròn Đặc S48C phi 70 Ø 70 x 6000 mm Cây           181.26
33 Thép Tròn Đặc S48C phi 75 Ø 75 x 6000 mm Cây           208.08
34 Thép Tròn Đặc S48C phi 80 Ø 80 x 6000 mm Cây           236.75
35 Thép Tròn Đặc S48C phi 85 Ø 85 x 6000 mm Cây           267.27
36 Thép Tròn Đặc S48C phi 90 Ø 90 x 6000 mm Cây           299.64
37 Thép Tròn Đặc S48C phi 95 Ø 95 x 6000 mm Cây           333.86
38 Thép Tròn Đặc S48C phi 100 Ø 100 x 6000 mm Cây           369.92
39 Thép Tròn Đặc S48C phi 105 Ø 105 x 6000 mm Cây           407.84
40 Thép Tròn Đặc S48C phi 110 Ø 110 x 6000 mm Cây           447.61
41 Thép Tròn Đặc S48C phi 115 Ø 115 x 6000 mm Cây           489.22
42 Thép Tròn Đặc S48C phi 120 Ø 120 x 6000 mm Cây           532.69
43 Thép Tròn Đặc S48C phi 125 Ø 125 x 6000 mm Cây           578.01
44 Thép Tròn Đặc S48C phi 130 Ø 130 x 6000 mm Cây           625.17
45 Thép Tròn Đặc S48C phi 135 Ø 135 x 6000 mm Cây           674.19
46 Thép Tròn Đặc S48C phi 140 Ø 140 x 6000 mm Cây           725.05
47 Thép Tròn Đặc S48C phi 145 Ø 145 x 6000 mm Cây           777.76
48 Thép Tròn Đặc S48C phi 150 Ø 150 x 6000 mm Cây           832.33
49 Thép Tròn Đặc S48C phi 155 Ø 155 x 6000 mm Cây           888.74
50 Thép Tròn Đặc S48C phi 160 Ø 160 x 6000 mm Cây           947.00
51 Thép Tròn Đặc S48C phi 165 Ø 165 x 6000 mm Cây        1,007.12
52 Thép Tròn Đặc S48C phi 170 Ø 170 x 6000 mm Cây        1,069.08
53 Thép Tròn Đặc S48C phi 175 Ø 175 x 6000 mm Cây        1,132.89
54 Thép Tròn Đặc S48C phi 180 Ø 180 x 6000 mm Cây        1,198.55
55 Thép Tròn Đặc S48C phi 185 Ø 185 x 6000 mm Cây        1,266.06
56 Thép Tròn Đặc S48C phi 190 Ø 190 x 6000 mm Cây        1,335.42
57 Thép Tròn Đặc S48C phi 195 Ø 195 x 6000 mm Cây        1,406.63
58 Thép Tròn Đặc S48C phi 200 Ø 200 x 6000 mm Cây        1,479.69
59 Thép Tròn Đặc S48C phi 210 Ø 210 x 6000 mm Cây        1,631.36
60 Thép Tròn Đặc S48C phi 220 Ø 220 x 6000 mm Cây        1,790.43
61 Thép Tròn Đặc S48C phi 225 Ø 225 x 6000 mm Cây        1,872.74
62 Thép Tròn Đặc S48C phi 230 Ø 230 x 6000 mm Cây        1,956.89
63 Thép Tròn Đặc S48C phi 235 Ø 235 x 6000 mm Cây        2,042.90
64 Thép Tròn Đặc S48C phi 240 Ø 240 x 6000 mm Cây        2,130.76
65 Thép Tròn Đặc S48C phi 245 Ø 245 x 6000 mm Cây        2,220.47
66 Thép Tròn Đặc S48C phi 250 Ø 250 x 6000 mm Cây        2,312.02
67 Thép Tròn Đặc S48C phi 255 Ø 255 x 6000 mm Cây        2,405.43
68 Thép Tròn Đặc S48C phi 260 Ø 260 x 6000 mm Cây        2,500.68
69 Thép Tròn Đặc S48C phi 265 Ø 265 x 6000 mm Cây        2,597.79
70 Thép Tròn Đặc S48C phi 270 Ø 270 x 6000 mm Cây        2,696.74
71 Thép Tròn Đặc S48C phi 275 Ø 275 x 6000 mm Cây        2,797.55
72 Thép Tròn Đặc S48C phi 280 Ø 280 x 6000 mm Cây        2,900.20
73 Thép Tròn Đặc S48C phi 290 Ø 290 x 6000 mm Cây        3,111.06
74 Thép Tròn Đặc S48C phi 295 Ø 295 x 6000 mm Cây        3,219.26
75 Thép Tròn Đặc S48C phi 300 Ø 300 x 6000 mm Cây        3,329.31
76 Thép Tròn Đặc S48C phi 310 Ø 310 x 6000 mm Cây        3,554.96
77 Thép Tròn Đặc S48C phi 315 Ø 315 x 6000 mm Cây        3,670.56
78 Thép Tròn Đặc S48C phi 320 Ø 320 x 6000 mm Cây        3,788.02
79 Thép Tròn Đặc S48C phi 325 Ø 325 x 6000 mm Cây        3,907.32
80 Thép Tròn Đặc S48C phi 330 Ø 330 x 6000 mm Cây        4,028.47
81 Thép Tròn Đặc S48C phi 335 Ø 335 x 6000 mm Cây        4,151.47
82 Thép Tròn Đặc S48C phi 340 Ø 340 x 6000 mm Cây        4,276.31
83 Thép Tròn Đặc S48C phi 345 Ø 345 x 6000 mm Cây        4,403.01
84 Thép Tròn Đặc S48C phi 350 Ø 350 x 6000 mm Cây        4,531.56
85 Thép Tròn Đặc S48C phi 355 Ø 355 x 6000 mm Cây        4,661.96
86 Thép Tròn Đặc S48C phi 360 Ø 360 x 6000 mm Cây        4,794.21
87 Thép Tròn Đặc S48C phi 365 Ø 365 x 6000 mm Cây        4,928.30
88 Thép Tròn Đặc S48C phi 370 Ø 370 x 6000 mm Cây        5,064.25
89 Thép Tròn Đặc S48C phi 375 Ø 375 x 6000 mm Cây        5,202.05
90 Thép Tròn Đặc S48C phi 380 Ø 380 x 6000 mm Cây        5,341.69
91 Thép Tròn Đặc S48C phi 385 Ø 385 x 6000 mm Cây        5,483.19
92 Thép Tròn Đặc S48C phi 390 Ø 390 x 6000 mm Cây        5,626.53
93 Thép Tròn Đặc S48C phi 395 Ø 395 x 6000 mm Cây        5,771.73
94 Thép Tròn Đặc S48C phi 400 Ø 400 x 6000 mm Cây        5,918.77
95 Thép Tròn Đặc S48C phi 410 Ø 410 x 6000 mm Cây        6,218.41
96 Thép Tròn Đặc S48C phi 415 Ø 415 x 6000 mm Cây        6,371.01
97 Thép Tròn Đặc S48C phi 420 Ø 420 x 6000 mm Cây        6,525.45
98 Thép Tròn Đặc S48C phi 425 Ø 425 x 6000 mm Cây        6,681.74
99 Thép Tròn Đặc S48C phi 430 Ø 430 x 6000 mm Cây        6,839.88
100 Thép Tròn Đặc S48C phi 435 Ø 435 x 6000 mm Cây        6,999.88
101 Thép Tròn Đặc S48C phi 440 Ø 440 x 6000 mm Cây        7,161.72
102 Thép Tròn Đặc S48C phi 445 Ø 445 x 6000 mm Cây        7,325.41
103 Thép Tròn Đặc S48C phi 450 Ø 450 x 6000 mm Cây        7,490.95
104 Thép Tròn Đặc S48C phi 455 Ø 455 x 6000 mm Cây        7,658.34
105 Thép Tròn Đặc S48C phi 460 Ø 460 x 6000 mm Cây        7,827.58
106 Thép Tròn Đặc S48C phi 465 Ø 465 x 6000 mm Cây        7,998.67
107 Thép Tròn Đặc S48C phi 470 Ø 470 x 6000 mm Cây        8,171.61
108 Thép Tròn Đặc S48C phi 475 Ø 475 x 6000 mm Cây        8,346.40
109 Thép Tròn Đặc S48C phi 480 Ø 480 x 6000 mm Cây        8,523.04
110 Thép Tròn Đặc S48C phi 485 Ø 485 x 6000 mm Cây        8,701.52
111 Thép Tròn Đặc S48C phi 490 Ø 490 x 6000 mm Cây        8,881.86
112 Thép Tròn Đặc S48C phi 500 Ø 500 x 6000 mm Cây        9,248.09
113 Thép Tròn Đặc S48C phi 510 Ø 510 x 6000 mm Cây        9,621.71
114 Thép Tròn Đặc S48C phi 515 Ø 515 x 6000 mm Cây        9,811.29
115 Thép Tròn Đặc S48C phi 520 Ø 520 x 6000 mm Cây      10,002.73
116 Thép Tròn Đặc S48C phi 530 Ø 530 x 6000 mm Cây      10,391.15
117 Thép Tròn Đặc S48C phi 540 Ø 540 x 6000 mm Cây      10,786.97
118 Thép Tròn Đặc S48C phi 550 Ø 550 x 6000 mm Cây      11,190.18
119 Thép Tròn Đặc S48C phi 560 Ø 560 x 6000 mm Cây      11,600.80
120 Thép Tròn Đặc S48C phi 570 Ø 570 x 6000 mm Cây      12,018.81
121 Thép Tròn Đặc S48C phi 580 Ø 580 x 6000 mm Cây      12,444.22
122 Thép Tròn Đặc S48C phi 590 Ø 590 x 6000 mm Cây      12,877.03
123 Thép Tròn Đặc S48C phi 600 Ø 600 x 6000 mm Cây      13,317.24
124 Thép Tròn Đặc S48C phi 610 Ø 610 x 6000 mm Cây      13,764.85
125 Thép Tròn Đặc S48C phi 620 Ø 620 x 6000 mm Cây      14,219.86
126 Thép Tròn Đặc S48C phi 630 Ø 630 x 6000 mm Cây      14,682.26
127 Thép Tròn Đặc S48C phi 650 Ø 650 x 6000 mm Cây      15,629.26

CÔNG TY thép việt pháp chúng tôi chuyên cung cấp các loai mác thép tròn đăc,các loai mác thép hộp,các loai mác thép ống đúc,các loai mác đồng,các loai mác thép tấm.... Công ty thép việt pháp có nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh,với đội nghũ nhân viên chuyên nghiệp, đến với công ty chúng tôi các bạn sẽ cảm thấy hài lòng....
MUA HÀNG THÉP TRÒN ĐẶC S48C 
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP VIỆT PHÁP
Địa chỉ: 62/71N, Tổ 18, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0933.096.555
Email: thepvietphap.vn@gmail.com 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Thống kê
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay527
  • Tháng hiện tại27,812
  • Tổng lượt truy cập7,008,696

Hổ trợ trực tuyến