THÉP TẤM TIÊU CHUẨN EN10028-3

Thứ hai - 17/10/2022 03:40
Thép tấm EN10028-3 là thép phẳng được dùng cho mục đích áp lực cao.Thép tấm kết cấu hàn, hạt mịt, đã được thường hoá. En10028-3 là một loại thép chịu áp lực hạt mịn có thể hàn được sử dụng bởi các nhà chế tạo nồi hơi, bình chịu áp lực và bộ trao đổi nhiệt. Nó được thiết kế để sử dụng ở nhiệt độ trung bình hoặc cao.Thép được sử dụng để chế tạo lò hơi, nồi hơi, bề mặt trao đổi nhiệt, bồn chứa gaz, xăng, đường ống dẫn đầu, dẫn khí
THÉP TẤM EN10028-3 NHẬP KHẨU GIÁ RẺ
THÉP TẤM EN10028-3 NHẬP KHẨU GIÁ RẺ
THÉP TẤM EN10028-3 LÀ GÌ?  

Thép tấm EN10028-3 là thép phẳng được dùng cho mục đích áp lực cao.
Thép tấm kết cấu hàn, hạt mịt, đã được thường hoá. En10028-3 là một loại thép chịu áp lực hạt mịn có thể hàn được sử dụng bởi các nhà chế tạo nồi hơi, bình chịu áp lực và bộ trao đổi nhiệt. Nó được thiết kế để sử dụng ở nhiệt độ trung bình hoặc cao.
Thép được sử dụng để chế tạo lò hơi, nồi hơi, bề mặt trao đổi nhiệt, bồn chứa gaz, xăng, đường ống dẫn đầu, dẫn khí
Giải thích
P..N: nhiệt độ phòng
P…NH: chất lượng nhiệt độ được đánh giá
P…NL1: nhiệt độ thấp
P..NL2: nhiệt độ đặc biệt thấp
 
  Mác thép %
  Tên thép Số thép C

max.
Si max. Mn P

max.
S

max.
Altotal min. N

max.
Cr max. Cu max. Mo max. Nb max. Ni max. Ti max. V

max.
Nb + Ti + V

max.
  P275NH 1.0487
0,16

0,40
0,80 b to
1,50
0,025 0,010
0,020 c,d

0,012

0,30e

0,30 e

0,08 e

0,05

0,50

0,03

0,05

0,05
  P275NL1 1.0488 0,008
  P275NL2 1.1104 0,020 0,005
  P355N 1.0562

0,18


0,50

1,10
to 1,70
0,025 0,010
0,020 c,d


0,012

0,30e

0,30 e

0,08 e


0,05


0,50


0,03


0,10


0,12
  P355NH 1.0565
  P355NL1 1.0566 0,008
  P355NL2 1.1106 0,020 0,005
  P460NH 1.8935
0,20

0,60
1,10
to 1,70
0,025 0,010
0,020 c,d

0,025

0,30

0,70 f

0,10

0,05

0,80

0,03

0,20

0,22
  P460NL1 1.8915 0,008
  P460NL2 1.8918 0,020 0,005
  a    Các yếu tố không được liệt kê trong bảng này sẽ không được thêm vào thép mà không có sự thỏa thuận của người mua trừ khi hoàn thành việc đúc. Tất cả các biện pháp thích hợp sẽ được thực hiện để ngăn chặn việc bổ sung từ phế liệu hoặc các vật liệu khác được sử dụng trong sản xuất thép của các yếu tố này có thể ảnh hưởng xấu đến các tính chất cơ học và khả năng sử dụng.
b    với những sản phẩm có độ dày nhỏ hơn 6mm, thành phần tối thiểu của Mn được cho phép 0.60%
c    Hàm lượng Altotal  có thể rơi vào nhỏ nhất nếu niobium, titanium or vanadium được sử dụng cho sự thiếu nitrogen
d   Nếu chỉ nhôm được sử dụng để liên kết nitơ, 1 tỷ lệ Al  2 sẽ được áp dụng.
N
e    Tổng tỷ lệ phần trăm theo khối lượng của ba nguyên tố crom, đồng và molypden không được vượt quá 0,45%.
f     Nếu tỷ lệ phần trăm theo khối lượng đồng vượt quá 0,30%, tỷ lệ phần trăm theo khối lượng của niken sẽ ít nhất bằng một nửa phần trăm khối lượng của đồng.
Steel grade CEV b
max.
for product thicknesses t in mm
 
Steel name Steel number  60 60 < t  100 100 < t  250  
P275NH 1.0487 0,40 0,40 0,42  
P275NL1 1.0488  
P275NL2 1.1104  
P355N 1.0562

0,43


0,45


0,45
 
P355NH 1.0565  
P355NL1 1.0566  
P355NL2 1.1106  
P460NH 1.8935

0,53


 
P460NL1 1.8915  
P460NL2 1.8918  
b CEV = C + Mn 6
+
Cr+Mo+V 5
+
Ni+Cu 15        
                                                         
TÍNH CHẤT CƠ LÝ THÉP EN10028-3  
 
Mác thép Điều kiện kỹ thuật giao hàng Độ dày dnah nghĩa
 t
mm
Giới hạn chảy
ReH

MPa min.
Độ bền kéo

MPa
Độ dãn dài tại điểm đứt
A
%
min.
Tên mác thép Số thép
       16 275    
P275NH, 1.0487,   16 < t  40 265 390 to 510 24
P275NL1, 1.0488, +Na 40 < t  60 255    
P275NL2 1.1104   60 < t  100 235 370 to 490  
      100 < t  150 225 360 to 480 23
      150 < t  250 215 350 to 470  
       16 355    
P355N, 1.0562,   16 < t  40 345 490 to 630 22
P355NH, 1.0565, +Na 40 < t  60 335    
P355NL1, 1.0566,   60 < t  100 315 470 to 610  
P355NL2 1.1106   100 < t  150 305 460 to 600 21
      150 < t  250 295 450 to 590  
       16d 460 570 to 730  
P460NH, P460NL1, P460NL2 1.8935,
1.8915,
1.8918

+Nb
16d < t  40 445
570 to 720
17
40 < t  60 430
60 < t  100 400 540 to 710  
      100  t  250 c c c
THỬ NGHIỆM VA ĐẬP
 
Mức thép Độ dày danh nghĩa
mm
Năng lượng KV
J

min.

Chiều ngang                                                               Chiều dọc b

Nhiệt độ °C
–50 –40 –20 0 +20 –50 –40 –20 0 +20
P…N, P...NH
≤ 250 c
30d 40 50 45 65 75
P…NL1 27d 35d 50 60 30d 40 50 70 80
P...NL2 27d 30d 40 60 70 42 45 55 75 85
Thép tấm P275NH
Thép tấm P275NL1
Thép tấm P275NL2
Thép tấm P355N
Thép tấm P355NH
Thép tấm P355NL1
Thép tấm P355NL2
Thép tấm P460NH
Thép tấm P460NL1
Thép tấm P460NL2

 thep tam tieu chuan en10028 3 2

                     BẢNG QUY CÁCH KÍCH THƯỚC THÉP TẤM TIÊU CHUẨN EN10028-3
STT TÊN VẬT TƯ
(Description)
QUY CÁCH
(Dimension)
ĐVT Khối lượng/tấm Khối lượng/m2
1 Thép Tấm EN10028-3 3ly 3 x 1500 x 6000 mm Tấm 211.95 23.55
2 Thép Tấm EN10028-3 4ly 4 x 1500 x 6000 mm Tấm 282.6 31.4
3 Thép Tấm EN10028-3 5ly 5 x 1500 x 6000 mm Tấm 353.25 39.25
4 Thép Tấm EN10028-3 6ly 6 x 1500 x 6000 mm Tấm 423.9 47.1
5 Thép Tấm EN10028-3 8ly 8 x 1500 x 6000 mm Tấm 565.2 62.8
6 Thép Tấm EN10028-3 9ly 9 x 1500 x 6000 mm Tấm 635.85 70.65
7 Thép Tấm EN10028-3 10ly 10 x 1500 x 6000 mm Tấm 706.5 78.5
8 Thép Tấm EN10028-3 12ly 12 x 2000 x 6000 mm Tấm 1130.4 94.2
9 Thép Tấm EN10028-3 13ly 13 x 2000 x 6000 mm Tấm 1224.6 102.05
10 Thép Tấm EN10028-3 14ly 14 x 2000 x 6000 mm Tấm 1318.8 109.9
11 Thép Tấm EN10028-3 15ly 15 x 2000 x 6000 mm Tấm 1413 117.75
12 Thép Tấm EN10028-3 16ly 16 x 2000 x 6000 mm Tấm 1507.2 125.6
13 Thép Tấm EN10028-3 18ly 18 x 2000 x 6000 mm Tấm 1695.6 141.3
14 Thép Tấm EN10028-3 19ly 19 x 2000 x 6000 mm Tấm 1789.8 149.15
15 Thép Tấm EN10028-3 20ly 20 x 2000 x 6000 mm Tấm 1884 157
16 Thép Tấm EN10028-3 22ly 22 x 2000 x 6000 mm Tấm 2072.4 172.7
17 Thép Tấm EN10028-3 24ly 24 x 2000 x 6000 mm Tấm 2260.8 188.4
18 Thép Tấm EN10028-3 25ly 25 x 2000 x 6000 mm Tấm 2355 196.25
19 Thép Tấm EN10028-3 26ly 26 x 2000 x 6000 mm Tấm 2449.2 204.1
20 Thép Tấm EN10028-3 28ly 28 x 2000 x 6000 mm Tấm 2637.6 219.8
21 Thép Tấm EN10028-3 30ly 30 x 2000 x 6000 mm Tấm 2826 235.5
22 Thép Tấm EN10028-3 32ly 32 x 2000 x 6000 mm Tấm 3014.4 251.2
23 Thép Tấm EN10028-3 35ly 35 x 2000 x 6000 mm Tấm 3297 274.75
24 Thép Tấm EN10028-3 36ly 36 x 2000 x 6000 mm Tấm 3391.2 282.6
25 Thép Tấm EN10028-3 38ly 38 x 2000 x 6000 mm Tấm 3579.6 298.3
26 Thép Tấm EN10028-3 40ly 40 x 2000 x 6000 mm Tấm 3768 314
27 Thép Tấm EN10028-3 45ly 45 x 2000 x 6000 mm Tấm 4239 353.25
28 Thép Tấm EN10028-3 50ly 50 x 2000 x 6000 mm Tấm 4710 392.5
29 Thép Tấm EN10028-3 55ly 55 x 2000 x 6000 mm Tấm 5181 431.75
30 Thép Tấm EN10028-3 60ly 60 x 2000 x 6000 mm Tấm 5652 471
31 Thép Tấm EN10028-3 65ly 65 x 2000 x 6000 mm Tấm 6123 510.25
32 Thép Tấm EN10028-3 70ly 70 x 2000 x 6000 mm Tấm 6594 549.5
33 Thép Tấm EN10028-3 75ly 75 x 2000 x 6000 mm Tấm 7065 588.75
34 Thép Tấm EN10028-3 80ly 80 x 2000 x 6000 mm Tấm 7536 628
35 Thép Tấm EN10028-3 85ly 85 x 2000 x 6000 mm Tấm 8007 667.25
36 Thép Tấm EN10028-3 90 ly 90 x 2000 x 6000 mm Tấm 8478 706.5
37 Thép Tấm EN10028-3 95ly 95 x 2000 x 6000 mm Tấm 8949 745.75
38 Thép Tấm EN10028-3 100ly 100 x 2000 x 6000 mm Tấm 9420 785
  
LIÊN HỆ MUA THÉP TẤM EN10028-3
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP VIỆT PHÁP
Địa chỉ: 62/71N, Tổ 18, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0933.096.555
Email: thepvietphap.vn@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay789
  • Tháng hiện tại37,257
  • Tổng lượt truy cập7,018,141

Hổ trợ trực tuyến