THÉP ỐNG ĐÚC JIS G3462

Thứ bảy - 15/10/2022 01:18
Thép ống đúc JIS G 3462 được sản xuất theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản này quy định các ống thép hợp kim, sau đây được gọi là "ống". được sử dụng để trao đổi nhiệt ở bên trong và bên ngoài ống, chẳng hạn như ống nước, ống khói, ống quá nhiệt, ống gia nhiệt sơ bộ, v.v ... của nồi hơi và các ngành công nghiệp trao đổi nhiệt. Tuy nhiên, nó không áp dụng cho các ống thép dùng cho lò sưởi và các ống cho bộ trao đổi nhiệt cho dịch vụ nhiệt độ thấp.
THÉP ỐNG ĐÚC JIS G3462
THÉP ỐNG ĐÚC JIS G3462
THÉP ỐNG ĐÚC JIS G3462 LÀ GÌ? 

Thép ống đúc JIS G 3462 được sản xuất theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản này quy định các ống thép hợp kim, sau đây được gọi là "ống". được sử dụng để trao đổi nhiệt ở bên trong và bên ngoài ống, chẳng hạn như ống nước, ống khói, ống quá nhiệt, ống gia nhiệt sơ bộ, v.v ... của nồi hơi và các ngành công nghiệp trao đổi nhiệt. Tuy nhiên, nó không áp dụng cho các ống thép dùng cho lò sưởi và các ống cho bộ trao đổi nhiệt cho dịch vụ nhiệt độ thấp.
Các mác thép trong tiêu chuẩn JIS G3462
Phân loại Ký tự mác thép
Thép hợp kim Molyb STBA 12
STBA 13
Thép hợp kim chrome - molyb STBA 20
STBA 22
STBA 23
STBA 24
STBA 25
STBA 26
 
KS ASTM JIS DIN BS
Grade
number

GRADE
Grade
number

GRADE

Grade number

GRADE

Grade number

GRADE
Grade
number

GRADE

D 3572

STHA12
A161
A209
T1
T1

G 3462

STBA12

17175

15Mo 3

-

-
Mác thép tương đương tiêu chuẩn JIS G3462


 
  STHA13 A209 T1a   STBA13 - - - -
STHA20 A213 T2 STBA20 - - - -
              S1 620

STHA22

A213

T12

STBA22

17175

13Cr Mo 44

3059
S2 620
ERW620
              CEW620
  A199 T11          
STHA23 A200 T11 STBA23 - - - -
  A213 T11          


STHA24
A199 A200
A213
T22 T22
T22


STBA24


17175


10Cr Mo910


3059

S1 622-440
S2 622-440
  A199 T5          
STHA25 A200 T5 STBA25 - - - -
  A210 T5          
  A199 T9          
STHA26 A200 T9 STBA26 - - - -
  A213 T9            3 Phương pháp sản xuất
3.1 Các ống STBA 12, STBA 13, STBA 20 và STBA 22 phải được sản xuất bằng quy trình liền mạch hoặc bằng quy trình hàn điện trở và các ống STBA 23, STBA 24, STBA 25STBA 26 phải được sản xuất bằng quy trình liền mạch
3.2 Ống phải được xử lý nhiệt được quy định trong Bảng 2. Tuy nhiên. Các phương pháp xử lý nhiệt không được quy định trong…
 Bảng 2 phải do người mua và nhà chế tạo thỏa thuận.
Symbol of class Heat treatment
STBA 12
STBA 13

Low temperature annealing, isothermal annealing, full annealing, normalizing or normalizing followed by tempering
STBA 20
STBA 22

Low temperature annealing, isothermal annealing, full annealing, normalizing or normalizing followed by tempering
 
STBA 23
STBA 24
STBA 25
STBA 26


Isothermal annealing, full annealing or normalizing followed by tempering1. Ủ nhiệt độ thấp sẽ không được áp dụng cho ống thép hàn điện trở.
2.Nhiệt độ ủ cho STBA 23, STBA 24, STHA 25STBA 26 phải cao hơn hoặc bằng 650˚.
THÀNH PHẦN HÓA HỌC

Symbol of class
Chemical Composition
C Si Mn P S Cr Mo
STBA 12 0.10~0.20 0.10~0.50 0.30~0.80 0.035max. 0.035max. - 0.45~0.65
STBA 13 0.15~0.25 0.10~0.50 0.30~0.80 0.035max. 0.035max. - 0.45~0.65
STBA 20 0.10~0.20 0.10~0.50 0.30~0.60 0.035max. 0.035max. 0.50~0.80 0.45~0.65
STBA 22 0.15 max. 0.50 max. 0.30~0.60 0.035max. 0.035max. 0.80~1.25 0.45~0.65
STBA 23 0.15 max. 0.50~1.00 0.30~0.60 0.030max. 0.030max. 1.00~1.50 0.45~0.65
STBA 24 0.15 max. 0.50 max. 0.30~0.60 0.030max. 0.030max. 1.90~2.60 0.87~1.13
STBA 25 0.15 max. 0.50 max. 0.30~0.60 0.030max. 0.030max. 4.00~6.00 0.45~0.65
STBA 26 0.15 max. 0.25~1.00 0.30~0.60 0.030max. 0.030max. 8.00~10.00 0.90~1.10
 
Symbol of class Tensile strength kg f/П
{N/mm2}
Yield point or proof stress kg f/П
{N/mm2}
Elongation %
Outside diameter 20 mm
and over
Outside diameter 10 mm or
over to and excl. 20 mm
Outside diameter up to 10
mm
 
        No. 11 test piece
No. 12 test piece

No. 11 test piece

No. 11 test piece
  STBA 12 39{382} min. 21{206} min. 30 min. 25 min. 22 min.
  STBA 13 42{412} min. 21{206} min. 30 min. 25 min. 22 min.
STBA 20 42{412} min. 21{206} min.   30 min. 25 min. 22 min.
STBA 22 42{412} min. 21{206} min.   30 min. 25 min. 22 min.
STBA 23 42{412} min. 21{206} min.   30 min. 25 min. 22 min.
STBA 24 42{412} min. 21{206} min.   30 min. 25 min. 22 min.
STBA 25 42{412} min. 21{206} min.   30 min. 25 min. 22 min.
STBA 26 42{412} min. 21{206} min.   30 min. 25 min. 22 min.

1.Đối với ống trao đổi nhiệt, người mua có thể, khi cần thiết. chỉ định giá trị tối đa của độ bền kéo, giá trị này sẽ được cộng thêm 15kgf / П {147N / П} vào giá trị cho trong Bảng 4
2. bằng cách sử dụng mẫu thử số 12, giá trị độ giãn dài nhỏ nhất phải được tính bằng cách lấy giá trị độ giãn dài cho trong Bảng 4 trừ đi 1,5% khi giảm từng 1 mm và làm tròn kết quả thành một số nguyên theo JIS Z 8401. Các ví dụ về tính toán được hiển thị trong Bảng Tham chiếu.
3.Khi lấy mẫu thử kéo từ ống thép hàn chịu điện. một KHÔNG. 12 mẫu thử phải được lấy từ một phần liền mạch.
4.5 Chống mài mòn
Ống phải được thử nghiệm theo 9.3 và không được có khuyết tật hoặc vết nứt trên bề mặt thành của ống. Khoảng cách giữa các tấm làm phẳng trong thử nghiệm này phải phù hợp với công thức sau.
Ở đâu
H: khoảng cách giữa các tấm phẳng (mm) t: độ dày thành ống (mm)
D: đường kính ngoài của ống (mm) e: hằng số 0,08
4.6 Chống chói
Trong thử nghiệm theo 9.4, ống phải được loe thành hình chuông gấp 1,14 lần đường kính ngoài và khi đó không được tạo ra khuyết tật.
4.7 Kháng làm phẳng đảo ngược.
Phù hợp với 9.5, ống thép hàn chịu điện phải chịu thử nghiệm làm phẳng ngược và sau đó không được tạo ra các khuyết tật, vết nứt và những thứ tương tự trên mối hàn.
4.8
Ống phải được thử nghiệm theo 9.6 và kết quả là đặc tính thủy tĩnh hoặc không phá hủy theo 9.6 và kết quả là một trong hai điều sau đây. ưu tiên phải phù hợp với chỉ định của người mua hoặc để nhà sản xuất quyết định.
4.8.1 Đặc tính thủy tĩnh
Khi áp dụng áp suất thủy tĩnh do người mua chỉ định hoặc không có áp suất thủy tĩnh P (tối đa 100kgf / Р {98bar}) được tính theo công thức dưới đây, thì ống phải chịu được áp suất này mà không bị rò rỉ.
Trong trường hợp này, người mua có thể chỉ định các giá trị áp suất thấp hơn hoặc cao hơn giá trị P.
Khi thử nghiệm áp suất thủy tĩnh được thực hiện theo chỉ định của người mua và áp suất thử nghiệm vượt quá 100kgf / Р {98bar} hoặc giá trị P được tính theo công thức sau, áp suất thử nghiệm phải được người mua và nhà sản xuất thỏa thuận, Áp suất thử nghiệm thủy tĩnh được chỉ định phải được chia độ bằng 5kgf / Р {4,9bar}
Giá trị P trong công thức sau sẽ được tính bằng cách tính đến chữ số hàng đơn vị và làm tròn đến 5kgf / Р {4,9bar} gần nhất.
p = 200st / D trong đó
P: áp suất thử nghiệm (kgf / Р {10-1bar}) (1) t: độ dày thành ống (mm)
D: đường kính ngoài của ống (mm)
s: 60% giá trị nhỏ nhất của điểm chảy hoặc ứng suất thử được chỉ định trong Bảng 4 (kgf / П {N / П}) Lưu ý (1) 1bar = 105 Pa
4.8.2 Khi áp suất thủy tĩnh do người mua quy định hoặc không có áp suất thủy tĩnh P (tối đa 10 MPa) được tính theo công thức dưới đây được áp dụng, ống phải chịu được nó mà không bị rò rỉ,
Trong trường hợp này, người mua có thể chỉ định các giá trị áp suất thấp hơn hoặc cao hơn giá trị P.    
thep ong duc jis g3462 2

                         BẢNG QUY CÁCH THÉP ỐNG ĐÚC
Quy cách thép ống đúc DN6 phi 10
Tên hàng hóa Đường kính OD Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN6 10.3 1.24 SCH10 0,28
DN6 10.3 1.45 SCH30 0,32
DN6 10.3 1.73 SCH40 0.37
DN6 10.3 1.73 SCH.STD 0.37
DN6 10.3 2.41 SCH80 0.47
DN6 10.3 2.41 SCH. XS 0.47
Quy cách thép ống đúc DN8 phi 14
Tên hàng hóa Đường kính OD Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN8 13.7 1.65 SCH10 0,49
DN8 13.7 1.85 SCH30 0,54
DN8 13.7 2.24 SCH40 0.63
DN8 13.7 2.24 SCH.STD 0.63
DN8 13.7 3.02 SCH80 0.80
DN8 13.7 3.02 SCH. XS 0.80
Quy cách thép ống đúc DN10 phi 17
Tên hàng hóa Đường kính OD Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN10 17.1 1.65 SCH10 0,63
DN10 17.1 1.85 SCH30 0,7
DN10 17.1 2.31 SCH40 0.84
DN10 17.1 2.31 SCH.STD 0.84
DN10 17.1 3.20 SCH80 0.10
DN10 17.1 3.20 SCH. XS 0.10
Quy cách thép ống đúc DN15 phi 21
Tên hàng hóa Đường kính OD Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN15 21.3 2.11 SCH10 1.00
DN15 21.3 2.41 SCH30 1.12
DN15 21.3 2.77 SCH40 1.27
DN15 21.3 2.77 SCH.STD 1.27
DN15 21.3 3.73 SCH80 1.62
DN15 21.3 3.73 SCH. XS 1.62
DN15 21.3 4.78 160 1.95
DN15 21.3 7.47 SCH. XXS  2.55
Quy cách thép ống đúc DN20 phi 27
Tên hàng hóa Đường kính OD Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN 20 26,7 1,65 SCH5 1,02
DN 20 26,7 2,1 SCH10 1,27
DN 20 26,7 2,87 SCH40 1,69
DN 20 26,7 3,91 SCH80 2,2
DN 20 26,7 7,8 XXS 3,63
Quy cách thép ống đúc DN25 phi 34
Tên hàng hóa Đường kính OD Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN25 33,4 1,65 SCH5 1,29
DN25 33,4 2,77 SCH10 2,09
DN25 33,4 3,34 SCH40 2,47
DN25 33,4 4,55 SCH80 3,24
DN25 33,4 9,1 XXS 5,45
Quy cách thép ống đúc DN32 phi 42
Tên hàng hóa Đường kính O.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN32 42,2 1,65 SCH5 1,65
DN32 42,2 2,77 SCH10 2,69
DN32 42,2 2,97 SCH30 2,87
DN32 42,2 3,56 SCH40 3,39
DN32 42,2 4,8 SCH80 4,42
DN32 42,2 9,7 XXS 7,77
Quy cách thép ống đúc DN40 phi 48.3
Tên hàng hóa Đường kínhO.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN40 48,3 1,65 SCH5 1,9
DN40 48,3 2,77 SCH10 3,11
DN40 48,3 3,2 SCH30 3,56
DN40 48,3 3,68 SCH40 4,05
DN40 48,3 5,08 SCH80 5,41
DN40 48,3 10,1 XXS 9,51
Quy cách thép ống đúc DN50 phi 60
Tên hàng hóa Đường kính OD Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN50 60,3 1,65 SCH5 2,39
DN50 60,3 2,77 SCH10 3,93
DN50 60,3 3,18 SCH30 4,48
DN50 60,3 3,91 SCH40 5,43
DN50 60,3 5,54 SCH80 7,48
DN50 60,3 6,35 SCH120 8,44
DN50 60,3 11,07 XXS 13,43
Quy cách thép ống đúc DN65 phi 73
Tên hàng hóa Đường kính OD Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN65 73 2,1 SCH5 3,67
DN65 73 3,05 SCH10 5,26
DN65 73 4,78 SCH30 8,04
DN65 73 5,16 SCH40 8,63
DN65 73 7,01 SCH80 11,4
DN65 73 7,6 SCH120 12,25
DN65 73 14,02 XXS 20,38
Quy cách thép ống đúc DN65 phi 76
Tên hàng hóa Đường kính OD Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN65 76 2,1 SCH5 3,83
DN65 76 3,05 SCH10 5,48
DN65 76 4,78 SCH30 8,39
DN65 76 5,16 SCH40 9,01
DN65 76 7,01 SCH80 11,92
DN65 76 7,6 SCH120 12,81
DN65 76 14,02 XXS 21,42
Quy cách thép ống đúc DN80 phi 90
Tên hàng hóa Đường kính OD Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN80 88,9 2,11 SCH5 4,51
DN80 88,9 3,05 SCH10 6,45
DN80 88,9 4,78 SCH30 9,91
DN80 88,9 5,5 SCH40 11,31
DN80 88,9 7,6 SCH80 15,23
DN80 88,9 8,9 SCH120 17,55
DN80 88,9 15,2 XXS 27,61
Quy cách thép ống đúc DN90 phi 101
Tên hàng hóa Đường kính OD Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN90 101,6 2,11 SCH5 5,17
DN90 101,6 3,05 SCH10 7,41
DN90 101,6 4,78 SCH30 11,41
DN90 101,6 5,74 SCH40 13,56
DN90 101,6 8,1 SCH80 18,67
DN90 101,6 16,2 XXS 34,1
Quy cách thép ống đúc DN100 phi 114
Tên hàng hóa Đường kính OD Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN100 114,3 2,11 SCH5 5,83
DN100 114,3 3,05 SCH10 8,36
DN100 114,3 4,78 SCH30 12,9
DN100 114,3 6,02 SCH40 16,07
DN100 114,3 7,14 SCH60 18,86
DN100 114,3 8,56 SCH80 22,31
DN100 114,3 11,1 SCH120 28,24
DN100 114,3 13,5 SCH160 33,54
Quy cách thép ống đúc DN120 phi 127
Tên hàng hóa Đường kính OD Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN120 127 6,3 SCH40 18,74
DN120 127 9 SCH80 26,18
Quy cách thép ống đúc DN125 phi 141
Tên hàng hóa Đường kính OD Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN125 141,3 2,77 SCH5 9,46
DN125 141,3 3,4 SCH10 11,56
DN125 141,3 6,55 SCH40 21,76
DN125 141,3 9,53 SCH80 30,95
DN125 141,3 14,3 SCH120 44,77
DN125 141,3 18,3 SCH160 55,48
Quy cách thép ống đúc DN150 phi 168
Tên hàng hóa Đường kính OD Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN150 168,3 2,78 SCH5 11,34
DN150 168,3 3,4 SCH10 13,82
DN150 168,3 4,78   19,27
DN150 168,3 5,16   20,75
DN150 168,3 6,35   25,35
DN150 168,3 7,11 SCH40 28,25
DN150 168,3 11 SCH80 42,65
DN150 168,3 14,3 SCH120 54,28
DN150 168,3 18,3 SCH160 67,66
Quy cách thép ống đúc DN200 phi 219
Tên hàng hóa Đường kính OD Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN200 219,1 2,769 SCH5 14,77
DN200 219,1 3,76 SCH10 19,96
DN200 219,1 6,35 SCH20 33,3
DN200 219,1 7,04 SCH30 36,8
DN200 219,1 8,18 SCH40 42,53
DN200 219,1 10,31 SCH60 53,06
DN200 219,1 12,7 SCH80 64,61
DN200 219,1 15,1 SCH100 75,93
DN200 219,1 18,2 SCH120 90,13
DN200 219,1 20,6 SCH140 100,79
DN200 219,1 23 SCH160 111,17
Quy cách thép ống đúc DN250 phi 273
Tên hàng hóa Đường kính OD Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN250 273,1 3,4 SCH5 22,6
DN250 273,1 4,2 SCH10 27,84
DN250 273,1 6,35 SCH20 41,75
DN250 273,1 7,8 SCH30 51,01
DN250 273,1 9,27 SCH40 60,28
DN250 273,1 12,7 SCH60 81,52
DN250 273,1 15,1 SCH80 96,03
DN250 273,1 18,3 SCH100 114,93
DN250 273,1 21,4 SCH120 132,77
DN250 273,1 25,4 SCH140 155,08
DN250 273,1 28,6 SCH160 172,36
Quy cách thép ống đúc DN300 phi 323(325)
Tên hàng hóa Đường kính OD Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN300 323,9 4,2 SCH5 33,1
DN300 323,9 4,57 SCH10 35,97
DN300 323,9 6,35 SCH20 49,7
DN300 323,9 8,38 SCH30 65,17
DN300 323,9 10,31 SCH40 79,69
DN300 323,9 12,7 SCH60 97,42
DN300 323,9 17,45 SCH80 131,81
DN300 323,9 21,4 SCH100 159,57
DN300 323,9 25,4 SCH120 186,89
DN300 323,9 28,6 SCH140 208,18
DN300 323,9 33,3 SCH160 238,53
Quy cách thép ống đúc DN350 phi 355
Tên hàng hóa Đường kính OD Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN350 355,6 3,962 SCH5s 34,34
DN350 355,6 4,775 SCH5 41,29
DN350 355,6 6,35 SCH10 54,67
DN350 355,6 7,925 SCH20 67,92
DN350 355,6 9,525 SCH30 81,25
DN350 355,6 11,1 SCH40 94,26
DN350 355,6 15,062 SCH60 126,43
DN350 355,6 12,7 SCH80S 107,34
DN350 355,6 19,05 SCH80 158,03
DN350 355,6 23,8 SCH100 194,65
DN350 355,6 27,762 SCH120 224,34
DN350 355,6 31,75 SCH140 253,45
DN350 355,6 35,712 SCH160 281,59
Quy cách thép ống đúc DN400 phi 406
Tên hàng hóa Đường kính OD Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN400 406,4 4,2 ACH5 41,64
DN400 406,4 4,78 SCH10S 47,32
DN400 406,4 6,35 SCH10 62,62
DN400 406,4 7,93 SCH20 77,89
DN400 406,4 9,53 SCH30 93,23
DN400 406,4 12,7 SCH40 123,24
DN400 406,4 16,67 SCH60 160,14
DN400 406,4 12,7 SCH80S 123,24
DN400 406,4 21,4 SCH80 203,08
DN400 406,4 26,2 SCH100 245,53
DN400 406,4 30,9 SCH120 286
DN400 406,4 36,5 SCH140 332,79
DN400 406,4 40,5 SCH160 365,27
Quy cách thép ống đúc DN450 phi 457
Tên hàng hóa Đường kính OD Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN450 457,2 4,2 SCH 5s 46,9
DN450 457,2 4,2 SCH 5 46,9
DN450 457,2 4,78 SCH 10s 53,31
DN450 457,2 6,35 SCH 10 70,57
DN450 457,2 7,92 SCH 20 87,71
DN450 457,2 11,1 SCH 30 122,05
DN450 457,2 9,53 SCH 40s 105,16
DN450 457,2 14,3 SCH 40 156,11
DN450 457,2 19,05 SCH 60 205,74
DN450 457,2 12,7 SCH 80s 139,15
DN450 457,2 23,8 SCH 80 254,25
DN450 457,2 29,4 SCH 100 310,02
DN450 457,2 34,93 SCH 120 363,57
DN450 457,2 39,7 SCH 140 408,55
DN450 457,2 45,24 SCH 160 459,39
Quy cách thép ống đúc DN500 phi 508
Tên hàng hóa Đường kính OD Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN500 508 4,78 SCH 5s 59,29
DN500 508 4,78 SCH 5 59,29
DN500 508 5,54 SCH 10s 68,61
DN500 508 6,35 SCH 10 78,52
DN500 508 9,53 SCH 20 117,09
DN500 508 12,7 SCH 30 155,05
DN500 508 9,53 SCH 40s 117,09
DN500 508 15,1 SCH 40 183,46
DN500 508 20,6 SCH 60 247,49
DN500 508 12,7 SCH 80s 155,05
DN500 508 26,2 SCH 80 311,15
DN500 508 32,5 SCH 100 380,92
DN500 508 38,1 SCH 120 441,3
DN500 508 44,45 SCH 140 507,89
DN500 508 50 SCH 160 564,46
Quy cách thép ống đúc DN600 phi 610
Tên hàng hóa Đường kính OD Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
DN600 610 5,54 SCH 5s 82,54
DN600 610 5,54 SCH 5 82,54
DN600 610 6,35 SCH 10s 94,48
DN600 610 6,35 SCH 10 94,48
DN600 610 9,53 SCH 20 141,05
DN600 610 14,3 SCH 30 209,97
DN600 610 9,53 SCH 40s 141,05
DN600 610 17,45 SCH 40 254,87
DN600 610 24,6 SCH 60 354,97
DN600 610 12,7 SCH 80s 186,98
DN600 610 30,9 SCH 80 441,07
DN600 610 38,9 SCH 100 547,6
DN600 610 46 SCH 120 639,49
DN600 610 52,4 SCH 140 720,2
DN600 610 59,5 SCH 160 807,37

LIÊN HỆ MUA HÀNG THÉP ỐNG ĐÚC JIS G3462
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP VIỆT PHÁP
Địa chỉ: 62/71N, Tổ 18, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0933.096.555
Email: thepvietphap.vn@gmail.com

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Thống kê
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay580
  • Tháng hiện tại15,942
  • Tổng lượt truy cập7,035,969

Hổ trợ trực tuyến