THÉP ỐNG ĐÚC JIS G3458

Chủ nhật - 16/10/2022 05:21
Kiểm tra siêu âm hoặc kiểm tra dòng điện xoáy phải được thực hiện trên đường ống và sẽ không có tín hiệu nào lớn hơn tín hiệu được tạo ra bởi các khuyết tật nhân tạo của khối kiểm tra tham chiếu là phân chia độ nhạy làm việc được chỉ định trong JIS G 0582 hoặc EY phân chia độ nhạy làm việc được chỉ định trong JIS G 0583, tương ứng.
THÉP ỐNG ĐÚC JIS G3458 NHẬP KHẨU:TRUNG QUỐC,HÀN QUỐC,NHẬT BẢN,ĐÀI LOAN
THÉP ỐNG ĐÚC JIS G3458 NHẬP KHẨU:TRUNG QUỐC,HÀN QUỐC,NHẬT BẢN,ĐÀI LOAN
THÉP ỐNG ĐÚC JIS G3458 LÀ GÌ?  

THÉP ỐNG ĐÚC HỢP KIM

 Định danh

Đây là tiêu chuẩn công nghiệp nhật bản cho thép ống đúc hợp kim được sử dụng cho thép ống nhiệt độ cao…
 

 Mức thép và định danh

Thép được phân loại thành 7 lớp

 Ký tự của mức thép
Ký tự mức thép
Thép ống molybdenum Thép ống đúc STPA 12


Thép ống hợp kim Chromium-molybdenum
Thép ống đúc STPA 20
Thép ống đúc STPA 22
Thép ống đúc STPA 23
Thép ống đúc STPA 24
Thép ống đúc STPA 25
Thép ống đúc STPA 26
MÁC THÉP TƯƠNG ĐƯƠNG 
 
KS ASTM JIS DIN BS
Grade number GRADE Grade number GRADE Grade number GRADE Grade number GRADE Grade number GRADE
D 3573 SPA 12 A335 P 1 G-3458 STPA12 17175 15Mo3 - -
 


 
                  HFS660

SPA 20

P 2

STPA20

-

-
  CFS660
ERW660
            CEW660
            HFS620-460
            620-440
            CFS620-460

SPA 22

P 12

STPA22

17175

13Cr Mo44
  620-440
ERW620-460
            620-440
          3604 CEW620-460
            620-440
            HFS621

SPA 23

P 11

STPA23

-

-
  CFS621
ERW621
            CEW621

SPA 24

P 22

STPA24

17175

10Cr Mo910
  HFS622
CFS622

SPA 25

P 5

STPA25

-

-
  HFS625
CFS625
SPA 26 P 9 STPA26 - - - -
      P 5b            
      P 5c            
      P 15            
      P 91            
 1. Phương pháp sản xuất
  1. Sản xuất thép theo bảng dưới
  2. Đường ống phải được xử lý nhiệt quy định. Việc xử lý nhiệt không được quy định trong Bảng 2 sẽ được thỏa thuận bởi người mua...
BẢNG 2
Mức thép Nhiệt luyện  
STPA 12
Ủ nhiệt độ thấp ủ nhiệt, ủ đầy đủ, bình thường hóa ủ hoàn toàn, bình thường hóa hoặc bình thường hóa sau đó ủ
 
STPA 20  

STPA 22
 


Ủ nhiệt độ thấp, ủ đẳng nhiệt, ủ hoàn toàn hoặc bình thường hóa sau đó là ủ
 
STPA 23  

STPA 24
 


Ủ nhiệt, ủ hoàn toàn hoặc bình thường hóa sau đó ủ
 
STPA 25  
STPA 26  
 
 1. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC
 

Letter symbol of grade
Chemical Composition %
C Si Mn P S Cr Mo
STPA 12 0.10~0.20 0.10~0.50 0.30~0.80 0.035 max. 0.035 max. - 0.45~0.65
STPA 20 0.10~0.20 0.10~0.50 0.30~0.60 0.035 max. 0.035 max. 0.50~0.80 0.45~0.65
STPA 22 0.15max. 0.50 max. 0.30~0.60 0.035 max. 0.035 max. 0.80~1.25 0.45~0.65
STPA 23 0.15max. 0.50~1.00 0.30~0.60 0.030 max. 0.030 max. 1.00~1.50 0.45~0.65
STPA 24 0.15max. 0.50 max. 0.30~0.60 0.030 max. 0.030 max. 1.90~2.60 0.87~1.13
STPA 25 0.15max. 0.50 max. 0.30~0.60 0.030 max. 0.030 max. 4.00~6.00 0.45~0.65
STPA 26 0.15max. 0.25~1.00 0.30~0.60 0.030 max. 0.030 max. 8.00~10.00 0.90~1.10
 
 1. TÍNH CHẤT CƠ LÝLetter symbol of grade
 
Tensile strength Yield point or proof stress Elongation %

kgf/mm2 {N/mm2}

kgf/mm2 {N/mm2}
No. 11 or No.12 test piece No. 5 test piece No.4 test piece
Longitudinal Transverse Longitudinal Transverse
STPA 12 39{382}min. 21{206} min. 30 min. 25 min. 24 min. 19 min.
STPA 20 42{412}min. 21{206} min. 30 min. 25 min. 24 min. 19 min.
STPA 22 42{412}min. 21{206} min. 30 min. 25 min. 24 min. 19 min.
STPA 23 42{412}min. 21{206} min. 30 min. 25 min. 24 min. 19 min.
STPA 24 42{412}min. 21{206} min. 30 min. 25 min. 24 min. 19 min.
STPA 25 42{412}min. 21{206} min. 30 min. 25 min. 24 min. 19 min.
STPA 26 42{412}min. 21{206} min. 30 min. 25 min. 24 min. 19 min.


 
 1. Nhận xét
 2. 1. Khi thử nghiệm độ bền kéo được thực hiện đối với ống có độ dày thành 8 mm, giá trị độ giãn dài tối thiểu phải được tính bằng cách trừ 1,5
 3. % từ các giá trị độ giãn dài được cho mỗi lần giảm độ dày thành 1mm và làm tròn thành một số nguyên theo JIS Z 8401.
 4. 2. Giá trị độ giãn dài cho trong không được áp dụng cho đường ống có đường kính ngoài dưới 40mm. Tuy nhiên, giá trị của độ giãn dài sẽ được ghi lại. Bảng tham chiếu Tính toán ví dụ về độ giãn dài được áp dụng cho các mẫu thử nghiệm cho đường ống dưới 8 mm trong Độ dày của ống...


Letter symbol of grade


Shape of test piece
Elongation value relating to wall thickness %

Over 7mm, up to 8mm
Over 6mm, up
to and incl. 7mm

Over 5mm, up to and incl. 6mm

Over 4mm, up to and incl. 5mm

Over 3mm, up to and incl. 4mm

Over 2mm up to and incl. 3mm

Over 1mm, up to and incl. 2mm

All grade
No.12 test piece 30 28 27 26 24 22 21
No.5 test piece 25 24 22 20 19 18 16
6. Đặc tính thủy tĩnh hoặc đặc tính không phá hủy
Đường ống phải được kiểm tra theo đặc tính thủy tĩnh hoặc đặc tính không phá hủy kết quả phải phù hợp với một trong hai điều sau đây. Ưu tiên phải phù hợp với chỉ định của người mua hoặc để lại theo quyết định của nhà sản xuất...
6.1 Đặc tính thủy tĩnh.
Khi áp suất thủy tĩnh được chỉ định bởi người mua hoặc, trừ khi có quy định khác, các giá trị được nêu trong Bảng 1 đính kèm được áp dụng, đường ống phải chịu được mà không bị rò rỉ. Trong trường hợp này, người mua có thể chỉ định các giá trị áp suất thấp hơn hoặc cao hơn giá trị được đưa ra...
Khi thử nghiệm áp suất thủy tĩnh được thực hiện theo chỉ định của người mua và áp suất thử vượt quá 200 kgf / {196 bar} hoặc giá trị P được tính
từ công thức sau đây, áp suất thử nghiệm phải được sự đồng ý của người mua và nhà sản xuất. Áp suất thử thủy tĩnh được chỉ định phải được chia thành 5 kgf /
{4,9 thanh}.
 


Giá trị P trong công thức sau sẽ được lấy bằng cách tính toán đến chữ số đơn vị và làm tròn đến 5 kgf / {4.9 bar} gần nhất.
P = 200st / D
Ở đâu
P: áp suất thử [kgf / {10-1bar (2)} t: độ dày thành ống (mm)
D: đường kính ngoài của ống (mm)
s: 60% giá trị tối thiểu của điểm sản lượng hoặc ứng suất chứng minh được chỉ định trong Bảng 3 (kgf / {N / })
Lưu ý (2) 1bar = 105Pa
6.2 Đặc tính không phá hủy
Kiểm tra siêu âm hoặc kiểm tra dòng điện xoáy phải được thực hiện trên đường ống và sẽ không có tín hiệu nào lớn hơn tín hiệu được tạo ra bởi các khuyết tật nhân tạo của khối kiểm tra tham chiếu là phân chia độ nhạy làm việc được chỉ định trong JIS G 0582 hoặc EY phân chia độ nhạy làm việc được chỉ định trong JIS G 0583, tương ứng.

7. Ngoại hình
7.1 Đường ống phải thẳng thực tế và cả hai đầu của nó phải vuông góc với trục của nó.
7.2 Các bề mặt bên trong và bên ngoài của đường ống phải được hoàn thiện tốt và không có khuyết tật gây bất lợi cho sử dụng thực tế.
Thép ống đúc STPA12,
Thép ống đúc STPA20,
Thép ống đúc STPA22,
Thép ống đúc STPA23,
Thép ống đúc STPA24,
Thép ống đúc STPA25,
Thép ống đúc STPA26, 
thep ong duc jis g3458 1

                                                BẢNG QUY CÁCH THÉP ỐNG ĐÚC
Quy cách thép ống đúc DN6 phi 10
Tên hàng hóa
Đường kính OD
Độ dày
Tiêu chuẩn Độ dày
Trọng Lượng
Thép ống đúc
(mm)
(mm)
( SCH)
(Kg/m)
DN6
10.3
1.24
SCH10
0,28
DN6
10.3
1.45
SCH30
0,32
DN6
10.3
1.73
SCH40
0.37
DN6
10.3
1.73
SCH.STD
0.37
DN6
10.3
2.41
SCH80
0.47
DN6
10.3
2.41
SCH. XS
0.47
Quy cách thép ống đúc DN8 phi 14
Tên hàng hóa
Đường kính OD
Độ dày
Tiêu chuẩn Độ dày
Trọng Lượng
Thép ống đúc
(mm)
(mm)
( SCH)
(Kg/m)
DN8
13.7
1.65
SCH10
0,49
DN8
13.7
1.85
SCH30
0,54
DN8
13.7
2.24
SCH40
0.63
DN8
13.7
2.24
SCH.STD
0.63
DN8
13.7
3.02
SCH80
0.80
DN8
13.7
3.02
SCH. XS
0.80
Quy cách thép ống đúc DN10 phi 17
Tên hàng hóa
Đường kính OD
Độ dày
Tiêu chuẩn Độ dày
Trọng Lượng
Thép ống đúc
(mm)
(mm)
( SCH)
(Kg/m)
DN10
17.1
1.65
SCH10
0,63
DN10
17.1
1.85
SCH30
0,7
DN10
17.1
2.31
SCH40
0.84
DN10
17.1
2.31
SCH.STD
0.84
DN10
17.1
3.20
SCH80
0.10
DN10
17.1
3.20
SCH. XS
0.10
Quy cách thép ống đúc DN15 phi 21
Tên hàng hóa
Đường kính OD
Độ dày
Tiêu chuẩn Độ dày
Trọng Lượng
Thép ống đúc
(mm)
(mm)
( SCH)
(Kg/m)
DN15
21.3
2.11
SCH10
1.00
DN15
21.3
2.41
SCH30
1.12
DN15
21.3
2.77
SCH40
1.27
DN15
21.3
2.77
SCH.STD
1.27
DN15
21.3
3.73
SCH80
1.62
DN15
21.3
3.73
SCH. XS
1.62
DN15
21.3
4.78
160
1.95
DN15
21.3
7.47
SCH. XXS
 2.55
Quy cách thép ống đúc DN20 phi 27
Tên hàng hóa
Đường kính OD
Độ dày
Tiêu chuẩn Độ dày
Trọng Lượng
Thép ống đúc
(mm)
(mm)
( SCH)
(Kg/m)
DN 20
26,7
1,65
SCH5
1,02
DN 20
26,7
2,1
SCH10
1,27
DN 20
26,7
2,87
SCH40
1,69
DN 20
26,7
3,91
SCH80
2,2
DN 20
26,7
7,8
XXS
3,63
Quy cách thép ống đúc DN25 phi 34
Tên hàng hóa
Đường kính OD
Độ dày
Tiêu chuẩn Độ dày
Trọng Lượng
Thép ống đúc
(mm)
(mm)
( SCH)
(Kg/m)
DN25
33,4
1,65
SCH5
1,29
DN25
33,4
2,77
SCH10
2,09
DN25
33,4
3,34
SCH40
2,47
DN25
33,4
4,55
SCH80
3,24
DN25
33,4
9,1
XXS
5,45
Quy cách thép ống đúc DN32 phi 42
Tên hàng hóa
Đường kính O.D
Độ dày
Tiêu chuẩn Độ dày
Trọng Lượng
Thép ống đúc
(mm)
(mm)
( SCH)
(Kg/m)
DN32
42,2
1,65
SCH5
1,65
DN32
42,2
2,77
SCH10
2,69
DN32
42,2
2,97
SCH30
2,87
DN32
42,2
3,56
SCH40
3,39
DN32
42,2
4,8
SCH80
4,42
DN32
42,2
9,7
XXS
7,77
Quy cách thép ống đúc DN40 phi 48.3
Tên hàng hóa
Đường kínhO.D
Độ dày
Tiêu chuẩn Độ dày
Trọng Lượng
Thép ống đúc
(mm)
(mm)
( SCH)
(Kg/m)
DN40
48,3
1,65
SCH5
1,9
DN40
48,3
2,77
SCH10
3,11
DN40
48,3
3,2
SCH30
3,56
DN40
48,3
3,68
SCH40
4,05
DN40
48,3
5,08
SCH80
5,41
DN40
48,3
10,1
XXS
9,51
Quy cách thép ống đúc DN50 phi 60
Tên hàng hóa
Đường kính OD
Độ dày
Tiêu chuẩn Độ dày
Trọng Lượng
Thép ống đúc
(mm)
(mm)
( SCH)
(Kg/m)
DN50
60,3
1,65
SCH5
2,39
DN50
60,3
2,77
SCH10
3,93
DN50
60,3
3,18
SCH30
4,48
DN50
60,3
3,91
SCH40
5,43
DN50
60,3
5,54
SCH80
7,48
DN50
60,3
6,35
SCH120
8,44
DN50
60,3
11,07
XXS
13,43
Quy cách thép ống đúc DN65 phi 73
Tên hàng hóa
Đường kính OD
Độ dày
Tiêu chuẩn Độ dày
Trọng Lượng
Thép ống đúc
(mm)
(mm)
( SCH)
(Kg/m)
DN65
73
2,1
SCH5
3,67
DN65
73
3,05
SCH10
5,26
DN65
73
4,78
SCH30
8,04
DN65
73
5,16
SCH40
8,63
DN65
73
7,01
SCH80
11,4
DN65
73
7,6
SCH120
12,25
DN65
73
14,02
XXS
20,38
Quy cách thép ống đúc DN65 phi 76
Tên hàng hóa
Đường kính OD
Độ dày
Tiêu chuẩn Độ dày
Trọng Lượng
Thép ống đúc
(mm)
(mm)
( SCH)
(Kg/m)
DN65
76
2,1
SCH5
3,83
DN65
76
3,05
SCH10
5,48
DN65
76
4,78
SCH30
8,39
DN65
76
5,16
SCH40
9,01
DN65
76
7,01
SCH80
11,92
DN65
76
7,6
SCH120
12,81
DN65
76
14,02
XXS
21,42
Quy cách thép ống đúc DN80 phi 90
Tên hàng hóa
Đường kính OD
Độ dày
Tiêu chuẩn Độ dày
Trọng Lượng
Thép ống đúc
(mm)
(mm)
( SCH)
(Kg/m)
DN80
88,9
2,11
SCH5
4,51
DN80
88,9
3,05
SCH10
6,45
DN80
88,9
4,78
SCH30
9,91
DN80
88,9
5,5
SCH40
11,31
DN80
88,9
7,6
SCH80
15,23
DN80
88,9
8,9
SCH120
17,55
DN80
88,9
15,2
XXS
27,61
Quy cách thép ống đúc DN90 phi 101
Tên hàng hóa
Đường kính OD
Độ dày
Tiêu chuẩn Độ dày
Trọng Lượng
Thép ống đúc
(mm)
(mm)
( SCH)
(Kg/m)
DN90
101,6
2,11
SCH5
5,17
DN90
101,6
3,05
SCH10
7,41
DN90
101,6
4,78
SCH30
11,41
DN90
101,6
5,74
SCH40
13,56
DN90
101,6
8,1
SCH80
18,67
DN90
101,6
16,2
XXS
34,1
Quy cách thép ống đúc DN100 phi 114
Tên hàng hóa
Đường kính OD
Độ dày
Tiêu chuẩn Độ dày
Trọng Lượng
Thép ống đúc
(mm)
(mm)
( SCH)
(Kg/m)
DN100
114,3
2,11
SCH5
5,83
DN100
114,3
3,05
SCH10
8,36
DN100
114,3
4,78
SCH30
12,9
DN100
114,3
6,02
SCH40
16,07
DN100
114,3
7,14
SCH60
18,86
DN100
114,3
8,56
SCH80
22,31
DN100
114,3
11,1
SCH120
28,24
DN100
114,3
13,5
SCH160
33,54
Quy cách thép ống đúc DN120 phi 127
Tên hàng hóa
Đường kính OD
Độ dày
Tiêu chuẩn Độ dày
Trọng Lượng
Thép ống đúc
(mm)
(mm)
( SCH)
(Kg/m)
DN120
127
6,3
SCH40
18,74
DN120
127
9
SCH80
26,18
Quy cách thép ống đúc DN125 phi 141
Tên hàng hóa
Đường kính OD
Độ dày
Tiêu chuẩn Độ dày
Trọng Lượng
Thép ống đúc
(mm)
(mm)
( SCH)
(Kg/m)
DN125
141,3
2,77
SCH5
9,46
DN125
141,3
3,4
SCH10
11,56
DN125
141,3
6,55
SCH40
21,76
DN125
141,3
9,53
SCH80
30,95
DN125
141,3
14,3
SCH120
44,77
DN125
141,3
18,3
SCH160
55,48
Quy cách thép ống đúc DN150 phi 168
Tên hàng hóa
Đường kính OD
Độ dày
Tiêu chuẩn Độ dày
Trọng Lượng
Thép ống đúc
(mm)
(mm)
( SCH)
(Kg/m)
DN150
168,3
2,78
SCH5
11,34
DN150
168,3
3,4
SCH10
13,82
DN150
168,3
4,78
 
19,27
DN150
168,3
5,16
 
20,75
DN150
168,3
6,35
 
25,35
DN150
168,3
7,11
SCH40
28,25
DN150
168,3
11
SCH80
42,65
DN150
168,3
14,3
SCH120
54,28
DN150
168,3
18,3
SCH160
67,66
Quy cách thép ống đúc DN200 phi 219
Tên hàng hóa
Đường kính OD
Độ dày
Tiêu chuẩn Độ dày
Trọng Lượng
Thép ống đúc
(mm)
(mm)
( SCH)
(Kg/m)
DN200
219,1
2,769
SCH5
14,77
DN200
219,1
3,76
SCH10
19,96
DN200
219,1
6,35
SCH20
33,3
DN200
219,1
7,04
SCH30
36,8
DN200
219,1
8,18
SCH40
42,53
DN200
219,1
10,31
SCH60
53,06
DN200
219,1
12,7
SCH80
64,61
DN200
219,1
15,1
SCH100
75,93
DN200
219,1
18,2
SCH120
90,13
DN200
219,1
20,6
SCH140
100,79
DN200
219,1
23
SCH160
111,17
Quy cách thép ống đúc DN250 phi 273
Tên hàng hóa
Đường kính OD
Độ dày
Tiêu chuẩn Độ dày
Trọng Lượng
Thép ống đúc
(mm)
(mm)
( SCH)
(Kg/m)
DN250
273,1
3,4
SCH5
22,6
DN250
273,1
4,2
SCH10
27,84
DN250
273,1
6,35
SCH20
41,75
DN250
273,1
7,8
SCH30
51,01
DN250
273,1
9,27
SCH40
60,28
DN250
273,1
12,7
SCH60
81,52
DN250
273,1
15,1
SCH80
96,03
DN250
273,1
18,3
SCH100
114,93
DN250
273,1
21,4
SCH120
132,77
DN250
273,1
25,4
SCH140
155,08
DN250
273,1
28,6
SCH160
172,36
Quy cách thép ống đúc DN300 phi 323(325)
Tên hàng hóa
Đường kính OD
Độ dày
Tiêu chuẩn Độ dày
Trọng Lượng
Thép ống đúc
(mm)
(mm)
( SCH)
(Kg/m)
DN300
323,9
4,2
SCH5
33,1
DN300
323,9
4,57
SCH10
35,97
DN300
323,9
6,35
SCH20
49,7
DN300
323,9
8,38
SCH30
65,17
DN300
323,9
10,31
SCH40
79,69
DN300
323,9
12,7
SCH60
97,42
DN300
323,9
17,45
SCH80
131,81
DN300
323,9
21,4
SCH100
159,57
DN300
323,9
25,4
SCH120
186,89
DN300
323,9
28,6
SCH140
208,18
DN300
323,9
33,3
SCH160
238,53
Quy cách thép ống đúc DN350 phi 355
Tên hàng hóa
Đường kính OD
Độ dày
Tiêu chuẩn Độ dày
Trọng Lượng
Thép ống đúc
(mm)
(mm)
( SCH)
(Kg/m)
DN350
355,6
3,962
SCH5s
34,34
DN350
355,6
4,775
SCH5
41,29
DN350
355,6
6,35
SCH10
54,67
DN350
355,6
7,925
SCH20
67,92
DN350
355,6
9,525
SCH30
81,25
DN350
355,6
11,1
SCH40
94,26
DN350
355,6
15,062
SCH60
126,43
DN350
355,6
12,7
SCH80S
107,34
DN350
355,6
19,05
SCH80
158,03
DN350
355,6
23,8
SCH100
194,65
DN350
355,6
27,762
SCH120
224,34
DN350
355,6
31,75
SCH140
253,45
DN350
355,6
35,712
SCH160
281,59
Quy cách thép ống đúc DN400 phi 406
Tên hàng hóa
Đường kính OD
Độ dày
Tiêu chuẩn Độ dày
Trọng Lượng
Thép ống đúc
(mm)
(mm)
( SCH)
(Kg/m)
DN400
406,4
4,2
ACH5
41,64
DN400
406,4
4,78
SCH10S
47,32
DN400
406,4
6,35
SCH10
62,62
DN400
406,4
7,93
SCH20
77,89
DN400
406,4
9,53
SCH30
93,23
DN400
406,4
12,7
SCH40
123,24
DN400
406,4
16,67
SCH60
160,14
DN400
406,4
12,7
SCH80S
123,24
DN400
406,4
21,4
SCH80
203,08
DN400
406,4
26,2
SCH100
245,53
DN400
406,4
30,9
SCH120
286
DN400
406,4
36,5
SCH140
332,79
DN400
406,4
40,5
SCH160
365,27
Quy cách thép ống đúc DN450 phi 457
Tên hàng hóa
Đường kính OD
Độ dày
Tiêu chuẩn Độ dày
Trọng Lượng
Thép ống đúc
(mm)
(mm)
( SCH)
(Kg/m)
DN450
457,2
4,2
SCH 5s
46,9
DN450
457,2
4,2
SCH 5
46,9
DN450
457,2
4,78
SCH 10s
53,31
DN450
457,2
6,35
SCH 10
70,57
DN450
457,2
7,92
SCH 20
87,71
DN450
457,2
11,1
SCH 30
122,05
DN450
457,2
9,53
SCH 40s
105,16
DN450
457,2
14,3
SCH 40
156,11
DN450
457,2
19,05
SCH 60
205,74
DN450
457,2
12,7
SCH 80s
139,15
DN450
457,2
23,8
SCH 80
254,25
DN450
457,2
29,4
SCH 100
310,02
DN450
457,2
34,93
SCH 120
363,57
DN450
457,2
39,7
SCH 140
408,55
DN450
457,2
45,24
SCH 160
459,39
Quy cách thép ống đúc DN500 phi 508
Tên hàng hóa
Đường kính OD
Độ dày
Tiêu chuẩn Độ dày
Trọng Lượng
Thép ống đúc
(mm)
(mm)
( SCH)
(Kg/m)
DN500
508
4,78
SCH 5s
59,29
DN500
508
4,78
SCH 5
59,29
DN500
508
5,54
SCH 10s
68,61
DN500
508
6,35
SCH 10
78,52
DN500
508
9,53
SCH 20
117,09
DN500
508
12,7
SCH 30
155,05
DN500
508
9,53
SCH 40s
117,09
DN500
508
15,1
SCH 40
183,46
DN500
508
20,6
SCH 60
247,49
DN500
508
12,7
SCH 80s
155,05
DN500
508
26,2
SCH 80
311,15
DN500
508
32,5
SCH 100
380,92
DN500
508
38,1
SCH 120
441,3
DN500
508
44,45
SCH 140
507,89
DN500
508
50
SCH 160
564,46
Quy cách thép ống đúc DN600 phi 610
Tên hàng hóa
Đường kính OD
Độ dày
Tiêu chuẩn Độ dày
Trọng Lượng
Thép ống đúc
(mm)
(mm)
( SCH)
(Kg/m)
DN600
610
5,54
SCH 5s
82,54
DN600
610
5,54
SCH 5
82,54
DN600
610
6,35
SCH 10s
94,48
DN600
610
6,35
SCH 10
94,48
DN600
610
9,53
SCH 20
141,05
DN600
610
14,3
SCH 30
209,97
DN600
610
9,53
SCH 40s
141,05
DN600
610
17,45
SCH 40
254,87
DN600
610
24,6
SCH 60
354,97
DN600
610
12,7
SCH 80s
186,98
DN600
610
30,9
SCH 80
441,07
DN600
610
38,9
SCH 100
547,6
DN600
610
46
SCH 120
639,49
DN600
610
52,4
SCH 140
720,2
DN600
610
59,5
SCH 160
807,37

LIÊN HỆ MUA  HÀNG THÉP ỐNG ĐÚC JIS G3458  
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP VIỆT PHÁP
Địa chỉ: 62/71N, Tổ 18, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0933.096.555
Email: thepvietphap.vn@gmail.com

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Thống kê
 • Đang truy cập5
 • Hôm nay584
 • Tháng hiện tại15,946
 • Tổng lượt truy cập7,035,973

Hổ trợ trực tuyến