THÉP HỘP VUÔNG Q345B NHẬP KHẨU

Thứ sáu - 01/12/2023 22:50
Sử dụng trong kết cấu xây dựng, kết cấu nhà xưởng, gia công chế tạo cơ khí và khung sườn ô tô, xe cẩu, đầu kéo, sử dụng nhiều trong nghành xây dựng.
THÉP HỘP VUÔNG Q345B NHẬP KHẨU
THÉP HỘP VUÔNG Q345B NHẬP KHẨU
THÉP HỘP VUÔNG Q345B NHẬP KHẨU
 Kích thước: 20x20, 25x25, 30x30, 40x40… 150x150, 160x160, 180x180, 200x200, 250x250…
Tiêu chuẩn: strk 400, ct3, s355j2h, s355jo, s355jr, q235b, q345b, ss400…
Xuất xứ: Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam.
·Có đầy đủ các giấy tờ, chứng từ, chứng chỉ của nhà sản xuất.
·Đảm bảo về số lượng, chất lượng, sản phẩm.
·Tình trạng hàng hóa: Bề mặt nhẵn phẳng (dung sai ±2%)
·Giao hàng và thanh toán nhanh gọn đúng theo qui định.
ỨNG DỤNG
Sử dụng trong kết cấu xây dựng, kết cấu nhà xưởng, gia công chế tạo cơ khí và khung sườn ô tô, xe cẩu, đầu kéo, sử dụng nhiều trong nghành xây dựng... 
THÉP HỘP VUÔNG Q345B NHẬP KHẨU (2)

             BẢNG QUY CÁCH KÍCH THƯỚC CỦA HỘP VUÔNG
Thép hộp vuông 20x20
1 Thép hộp vuông 20x20x0.8 20 x 20 x 0.8 x 6,000 (mm) 2.89 kg
2 Thép hộp vuông 20x20x0.8 20 x 20 x 0.8 x 6,000 (mm) 2.89 kg
3 Thép hộp vuông 20x20x0.9 20 x 20 x 0.9 x 6,000 (mm) 3.24 kg
4 Thép hộp vuông 20x20x1.0 20 x 20 x 1.0 x 6,000 (mm) 3.58 kg
5 Thép hộp vuông 20x20x1.1 20 x 20 x 1.1 x 6,000 (mm) 3.92 kg
6 Thép hộp vuông 20x20x1.4 20 x 20 x 1.4 x 6,000 (mm) 4.91 kg
7 Thép hộp vuông 20x20x2.0 20 x 20 x 2.0 x 6,000 (mm) 6.78 kg
Thép hộp vuông 25x25
1 Thép hộp vuông 25x25x0.7 25 x 25 x 0.7 x 6,000 (mm) 3.20 kg
2 Thép hộp vuông 25x25x0.8 25 x 25 x 0.8 x 6,000 (mm) 3.65 kg
3 Thép hộp vuông 25x25x0.9 25 x 25 x 0.9 x 6,000 (mm) 4.09 kg
4 Thép hộp vuông 25x25x1 25 x 25 x 1.0 x 6,000 (mm) 4.52 kg
5 Thép hộp vuông 25x25x1.1 25 x 25 x 1.1 x 6,000 (mm) 4.95 kg
6 Thép hộp vuông 25x25x1.2 25 x 25 x 1.2 x 6,000 (mm) 5.38 kg
7 Thép hộp vuông 25x25x1.4 25 x 25 x 1.4 x 6,000 (mm) 6.22 kg
8 Thép hộp vuông 25x25x2.0 25 x 25 x 2.0 x 6,000 (mm) 8.67 kg
Thép hộp vuông 30x30
1 Thép hộp vuông 30x30x0.7 30 x 30 x 0.7 x 6,000 (mm) 3.86 kg
2 Thép hộp vuông 30x30x0.8 30 x 30 x 0.8 x 6,000 (mm) 4.40 kg
3 Thép hộp vuông 30x30x0.9 30 x 30 x 0.9 x 6,000 (mm) 4.93 kg
4 Thép hộp vuông 30x30x1.0 30 x 30 x 1.0 x 6,000 (mm) 5.46 kg
5 Thép hộp vuông 30x30x1.1 30 x 30 x 1.1 x 6,000 (mm) 5.99 kg
6 Thép hộp vuông 30x30x1.2 30 x 30 x 1.2 x 6,000 (mm) 6.51 kg
7 Thép hộp vuông 30x30x1.4 30 x 30 x 1.4 x 6,000 (mm) 7.54 kg
8 Thép hộp vuông 30x30x1.5 30 x 30 x 1.5 x 6,000 (mm) 8.05 kg
9 Thép hộp vuông 30x30x1.8 30 x 30 x 1.8 x 6,000 (mm) 9.56 kg
10 Thép hộp vuông 30x30x2.0 30 x 30 x 2.0 x 6,000 (mm) 10.55 kg
11 Thép hộp vuông 30x30x2.5 30 x 30 x 2.5 x 6,000 (mm) 12.95 kg
12 Thép hộp vuông 30x30x3.0 30 x 30 x 3.0 x 6,000 (mm) 15.26 kg
Thép hộp vuông 40x40
1 Thép hộp vuông 40x40x0.8 40 x 40 x 0.8 x 6,000 (mm) 5.91 kg
2 Thép hộp vuông 40x40x0.9 40 x 40 x 0.9 x 6,000 (mm) 6.63 kg
3 Thép hộp vuông 40x40x1.0 40 x 40 x 1.0 x 6,000 (mm) 7.35 kg
4 Thép hộp vuông 40x40x1.1 40 x 40 x 1.1 x 6,000 (mm) 8.06 kg
5 Thép hộp vuông 40x40x1.2 40 x 40 x 1.2 x 6,000 (mm) 8.77 kg
6 Thép hộp vuông 40x40x1.4 40 x 40 x 1.4 x 6,000 (mm) 10.18 kg
7 Thép hộp vuông 40x40x1.5 40 x 40 x 1.5 x 6,000 (mm) 10.88 kg
8 Thép hộp vuông 40x40x1.8 40 x 40 x 1.8 x 6,000 (mm) 12.95 kg
9 Thép hộp vuông 40x40x2.0 40 x 40 x 2.0 x 6,000 (mm) 14.32 kg
10 Thép hộp vuông 40x40x2.5 40 x 40 x 2.5 x 6,000 (mm) 17.66 kg
11 Thép hộp vuông 40x40x3.0 40 x 40 x 3.0 x 6,000 (mm) 20.91 kg
Thép hộp vuông 50x50
1 Thép hộp vuông 50x50x1.1 50 x 50 x 1.1 x 6,000 (mm) 10.13 kg
2 Thép hộp vuông 50x50x1.2 50 x 50 x 1.2 x 6,000 (mm) 11.03 kg
3 Thép hộp vuông 50x50x1.4 50 x 50 x 1.4 x 6,000 (mm) 12.82 kg
4 Thép hộp vuông 50x50x1.5 50 x 50 x 1.5 x 6,000 (mm) 13.71 kg
5 Thép hộp vuông 50x50x1.8 50 x 50 x 1.8 x 6,000 (mm) 16.35 kg
6 Thép hộp vuông 50x50x2.0 50 x 50 x 2.0 x 6,000 (mm) 18.09 kg
7 Thép hộp vuông 50x50x2.5 50 x 50 x 2.5 x 6,000 (mm) 22.37 kg
8 Thép hộp vuông 50x50x2.8 50 x 50 x 2.8 x 6,000 (mm) 24.90 kg
9 Thép hộp vuông 50x50x3.0 50 x 50 x 3.0 x 6,000 (mm) 26.56 kg
Thép hộp vuông 60x60
1 Thép hộp vuông 60x60x1.2 60 x 60 x 1.2 x 6,000 (mm) 13.29 kg
2 Thép hộp vuông 60x60x1.4 60 x 60 x 1.4 x 6,000 (mm) 15.46 kg
3 Thép hộp vuông 60x60x1.5 60 x 60 x 1.5 x 6,000 (mm) 16.53 kg
4 Thép hộp vuông 60x60x1.8 60 x 60 x 1.8 x 6,000 (mm) 19.74 kg
5 Thép hộp vuông 60x60x2.0 60 x 60 x 2.0 x 6,000 (mm) 21.85 kg
6 Thép hộp vuông 60x60x2.5 60 x 60 x 2.5 x 6,000 (mm) 27.08 kg
7 Thép hộp vuông 60x60x2.8 60 x 60 x 2.8 x 6,000 (mm) 30.17 kg
8 Thép hộp vuông 60x60x3.0 60 x 60 x 3.0 x 6,000 (mm) 32.22 kg
9 Thép hộp vuông 60x60x3.2 60 x 60 x 3.2 x 6,000 (mm) 34.24 kg
Thép hộp vuông75x75
1 Thép hộp vuông75x75x5.0 75 x 75 x 5.0 x 6,000 (mm) 65.94 kg
Thép hộp vuông 90x90
1 Thép hộp vuông 90x90x1.8 90 x 90 x 1.8 x 6,000 (mm) 29.91 kg
2 Thép hộp vuông 90x90x2.0 90 x 90 x 2.0 x 6,000 (mm) 33.16 kg
3 Thép hộp vuông 90x90x2.5 90 x 90 x 2.5 x 6,000 (mm) 41.21 kg
4 Thép hộp vuông 90x90x2.8 90 x 90 x 2.8 x 6,000 (mm) 46.00 kg
5 Thép hộp vuông 90x90x3.0 90 x 90 x 3.0 x 6,000 (mm) 49.17 kg
6 Thép hộp vuông 90x90x4.0 90 x 90 x 4.0 x 6,000 (mm) 64.81 kg
Thép hộp vuông 100x100
1 Thép hộp vuông 100x100x1.8 100 x 100 x 1.8 x 6,000 (mm) 33.30 kg
2 Thép hộp vuông 100x100x2 100 x 100 x 2.0 x 6,000 (mm) 36.93 kg
3 Thép hộp vuông 100x100x2.5 100 x 100 x 2.5 x 6,000 (mm) 45.92 kg
4 Thép hộp vuông 100x100x3 100 x 100 x 3.0 x 6,000 (mm) 54.82 kg
5 Thép hộp vuông 100x100x4 100 x 100 x 4.0 x 6,000 (mm) 72.35 kg
6 Thép hộp vuông 100x100x4.5 100 x 100 x 4.5 x 6,000 (mm) 80.96 kg
7 Thép hộp vuông 100x100x5 100 x 100 x 5.0 x 6,000 (mm) 89.49 kg
8 Thép hộp vuông 100x100x6 100 x 100 x 6.0 x 6,000 (mm) 106.26 kg
9 Thép hộp vuông 100x100x8 100 x 100 x 8.0 x 6,000 (mm) 138.66 kg
10 Thép hộp vuông 100x100x10 100 x 100 x 10.0 x 6,000 (mm) 169.56 kg
11 Thép hộp vuông 100x100x12 100 x 100 x 12.0 x 6,000 (mm) 198.95 kg
Thép hộp vuông 120x120
1 Thép hộp vuông 120x120x5 120 x 120 x 5.0 x 6,000 (mm) 108.33 kg
2 Thép hộp vuông 120x120x6 120 x 120 x 6.0 x 6,000 (mm) 128.87 kg
3 Thép hộp vuông 120x120x8 120 x 120 x 8.0 x 6,000 (mm) 168.81 kg
4 Thép hộp vuông 120x120x10 120 x 120 x 10.0 x 6,000 (mm) 207.24 kg
5 Thép hộp vuông 120x120x12 120 x 120 x 12.0 x 6,000 (mm) 244.17 kg
6 Thép hộp vuông 120x120x12.5 120 x 120 x 12.5 x 6,000 (mm) 253.16 kg
Thép hộp vuông 125x125
1 Thép hộp vuông 125x125x5 125 x 125 x 5.0 x 6,000 (mm) 113.04 kg
2 Thép hộp vuông 125x125x6 125 x 125 x 6.0 x 6,000 (mm) 134.52 kg
3 Thép hộp vuông 125x125x6.3 125 x 125 x 6.3 x 6,000 (mm) 140.89 kg
4 Thép hộp vuông 125x125x8 125 x 125 x 8.0 x 6,000 (mm) 176.34 kg
5 Thép hộp vuông 125x125x9 125 x 125 x 9.0 x 6,000 (mm) 196.69 kg
6 Thép hộp vuông 125x125x9.5 125 x 125 x 9.5 x 6,000 (mm) 206.72 kg
7 Thép hộp vuông 125x125x10 125 x 125 x 10.0 x 6,000 (mm) 216.66 kg
Thép hộp vuông 140x140
1 Thép hộp vuông 140x140x5.0 140 x 140 x 5.0 x 6,000 (mm) 127.17 kg
2 Thép hộp vuông 140x140x6.0 140 x 140 x 6.0 x 6,000 (mm) 151.47 kg
3 Thép hộp vuông 140x140x8.0 140 x 140 x 8.0 x 6,000 (mm) 198.95 kg
Thép hộp vuông 150x150
1 Thép hộp vuông 150x150x4.0 150 x 150 x 4.0 x 6,000 (mm) 110.03 kg
2 Thép hộp vuông 150x150x4.5 150 x 150 x 4.5 x 6,000 (mm) 123.35 kg
3 Thép hộp vuông 150x150x5.0 150 x 150 x 5.0 x 6,000 (mm) 136.59 kg
4 Thép hộp vuông 150x150x6.0 150 x 150 x 6.0 x 6,000 (mm) 162.78 kg
5 Thép hộp vuông 150x150x8.0 150 x 150 x 8.0 x 6,000 (mm) 214.02 kg
6 Thép hộp vuông 150x150x10 150 x 150 x 10.0 x 6,000 (mm) 263.76 kg
Thép hộp vuông 160x160
1 Thép hộp vuông 160x160x5 160 x 160 x 5.0 x 6,000 (mm) 146.01 kg
2 Thép hộp vuông 160x160x6 160 x 160 x 6.0 x 6,000 (mm) 174.08 kg
3 Thép hộp vuông 160x160x8 160 x 160 x 8.0 x 6,000 (mm) 229.09 kg
4 Thép hộp vuông 160x160x12 160 x 160 x 12.0 x 6,000 (mm) 334.60 kg
5 Thép hộp vuông 160x160x12.5 160 x 160 x 12.5 x 6,000 (mm) 347.36 kg
6 Thép hộp vuông 160x160x16 160 x 160 x 16.0 x 6,000 (mm) 434.07 kg
Thép hộp vuông 175x175
1 Thép hộp vuông 175x175x5 175 x 175 x 5.0 x 6,000 (mm) 160.14 kg
Thép hộp vuông 180x180
1 Thép hộp vuông 180x180x5 180 x 180 x 5.0 x 6,000 (mm) 164.85 kg
2 Thép hộp vuông 180x180x6 180 x 180 x 6.0 x 6,000 (mm) 196.69 kg
3 Thép hộp vuông 180x180x8 180 x 180 x 8.0 x 6,000 (mm) 259.24 kg
4 Thép hộp vuông 180x180x10 180 x 180 x 10.0 x 6,000 (mm) 320.28 kg
  Thép hộp vuông 180x180x12 180 x 180 x 12.0 x 6,000 (mm) 379.81 kg
  Thép hộp vuông 180x180x12.5 180 x 180 x 12.5 x 6,000 (mm) 394.46 kg
  Thép hộp vuông 180x180x16 180 x 180 x 16.0 x 6,000 (mm) 494.36 kg
Thép hộp vuông 200x200
1 Thép hộp vuông 200x200x4 200 x 200 x 4.0 x 6,000 (mm) 147.71 kg
2 Thép hộp vuông 200x200x4.5 200 x 200 x 4.5 x 6,000 (mm) 165.74 kg
3 Thép hộp vuông 200x200x5 200 x 200 x 5.0 x 6,000 (mm) 183.69 kg
4 Thép hộp vuông 200x200x6 200 x 200 x 6.0 x 6,000 (mm) 219.30 kg
5 Thép hộp vuông 200x200x8 200 x 200 x 8.0 x 6,000 (mm) 289.38 kg
6 Thép hộp vuông 200x200x10 200 x 200 x 10.0 x 6,000 (mm) 357.96 kg
7 Thép hộp vuông 200x200x12 200 x 200 x 12.0 x 6,000 (mm) 425.03 kg
8 Thép hộp vuông 200x200x12.5 200 x 200 x 12.5 x 6,000 (mm) 441.56 kg
9 Thép hộp vuông 200x200x16 200 x 200 x 16.0 x 6,000 (mm) 554.65 kg
Thép hộ vuông 250x250
1 Thép hộp vuông 250x250x5 250 x 250 x 5 x 6,000 (mm) 230.79 kg
2 Thép hộp vuông 250x250x6 250 x 250 x 6 x 6,000 (mm) 275.82 kg
3 Thép hộp vuông 250x250x8 250 x 250 x 8 x 6,000 (mm) 364.74 kg
4 Thép hộp vuông 250x250x10 250 x 250 x 10 x 6,000 (mm) 452.16 kg
5 Thép hộp vuông 250x250x12 250 x 250 x 12 x 6,000 (mm) 538.07 kg
6 Thép hộp vuông 250x250x16 250 x 250 x 16 x 6,000 (mm) 705.37 kg
Thép hộp vuông 300x300
1 Thép hộp vuông 300x300x6 300 x 300 x 6.0 x 6,000 (mm) 332.34 kg
2 Thép hộp vuông 300x300x6.3 300 x 300 x 6.3 x 6,000 (mm) 348.60 kg
3 Thép hộp vuông 300x300x8 300 x 300 x 8.0 x 6,000 (mm) 440.10 kg
4 Thép hộp vuông 300x300x10 300 x 300 x 10.0 x 6,000 (mm) 546.36 kg
5 Thép hộp vuông 300x300x12 300 x 300 x 12.0 x 6,000 (mm) 651.11 kg
6 Thép hộp vuông 300x300x12.5 300 x 300 x 12.5 x 6,000 (mm) 677.06 kg
7 Thép hộp vuông 300x300x16 300 x 300 x 16.0 x 6,000 (mm) 856.09 kg
Thép hộp vuông 350x350
1 Thép hộp vuông 350x350x6.3 350 x 350 x 6.3 x 6,000 (mm) 407.94 kg
2 Thép hộp vuông 350x350x8 350 x 350 x 8.0 x 6,000 (mm) 515.46 kg
3 Thép hộp vuông 350x350x10 350 x 350 x 10.0 x 6,000 (mm) 640.56 kg
4 Thép hộp vuông 350x350x12 350 x 350 x 12.0 x 6,000 (mm) 764.15 kg
5 Thép hộp vuông 350x350x12.5 350 x 350 x 12.5 x 6,000 (mm) 794.81 kg
6 Thép hộp vuông 350x350x16 350 x 350 x 16.0 x 6,000 (mm) 1,006.81 kg
Thép hộp vuông 400x400
1 Thép hộp vuông 400x400x8 400 x 400 x 8.0 x 6,000 (mm) 590.82 kg
2 Thép hộp vuông 400x400x10 400 x 400 x 10.0 x 6,000 (mm) 734.76 kg
3 Thép hộp vuông 400x400x12 400 x 400 x 12.0 x 6,000 (mm) 877.19 kg
4 Thép hộp vuông 400x400x12.5 400 x 400 x 12.5 x 6,000 (mm) 912.56 kg
5 Thép hộp vuông 400x400x16 400 x 400 x 16.0 x 6,000 (mm) 1,157.53 kg
6 Thép hộp vuông 400x400x20 400 x 400 x 20.0 x 6,000 (mm) 1,431.84 kg

LIÊN HỆ MUA HÀNG THÉP HỘP Q345B
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP VIỆT PHÁP
Địa chỉ: 62/71N, Tổ 18, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0933.096.555
Hotlinep: 02822.000.388

Email: thepvietphap.vn@gmail.com

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay828
  • Tháng hiện tại37,296
  • Tổng lượt truy cập7,018,180

Hổ trợ trực tuyến