THÉP HỘP VUÔNG SS400 400x400x8ly TRUNG QUỐC
13/05/2024 01:21:00 PM
Thép hộp vuông SS400 400x400x8mm, thép hộp chữ nhật, đầy đủ các size hộp trên thị trường, độ dầy từ 2mm/2ly, 3mm/3ly, 4mm/4ly, 4.5mm/4.5ly, 5mm/5ly, 6mm/6ly, 8mm/8ly, 10mm/10ly, 12mm/12ly, 16mm/16ly…
THÉP HỘP VUÔNG 350x350 TRUNG QUỐC
05/05/2024 05:34:00 AM
Thép hộp vuông 350x350x6.3mm, thép hộp chữ nhật, đầy đủ các size hộp trên thị trường, độ dầy từ 2mm/2ly, 3mm/3ly, 4mm/4ly, 4.5mm/4.5ly, 5mm/5ly, 6mm/6ly, 8mm/8ly, 10mm/10ly, 12mm/12ly, 16mm/16ly…
THÉP HỘP VUÔNG 175x175x5 TRUNG QUỐC
04/05/2024 01:26:00 AM
Mác Thép: SS400, A36, AH36, DH36, EH36, A572 Gr.50-Gr.70, A500 Gr.B-Gr.C, STKR400, STKR490, S235, S235JR, S235JO, S275, S275JO, S275JR, S355, S355JO, S355JR, S355J2H, Q345, Q345A, Q345B, Q345C, Q345D, Q235, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D...
THÉP HỘP VUÔNG 160x160 TRUNG QUỐC
29/04/2024 05:06:00 AM
Mác Thép: SS400, A36, AH36, DH36, EH36, A572 Gr.50-Gr.70, A500 Gr.B-Gr.C, STKR400, STKR490, S235, S235JR, S235JO, S275, S275JO, S275JR, S355, S355JO, S355JR, S355J2H, Q345, Q345A, Q345B, Q345C, Q345D, Q235, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D...
THÉP HỘP VUÔNG 150x150 TRUNG QUỐC
27/04/2024 05:42:00 AM
Mác Thép: SS400, A36, AH36, DH36, EH36, A572 Gr.50-Gr.70, A500 Gr.B-Gr.C, STKR400, STKR490, S235, S235JR, S235JO, S275, S275JO, S275JR, S355, S355JO, S355JR, S355J2H, Q345, Q345A, Q345B, Q345C, Q345D, Q235, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D...
THÉP HỘP VUÔNG 140x140 TRUNG QUỐC
23/04/2024 07:48:00 AM
Mác Thép: SS400, A36, AH36, DH36, EH36, A572 Gr.50-Gr.70, A500 Gr.B-Gr.C, STKR400, STKR490, S235, S235JR, S235JO, S275, S275JO, S275JR, S355, S355JO, S355JR, S355J2H, Q345, Q345A, Q345B, Q345C, Q345D, Q235, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D...
THÉP HỘP VUÔNG 125x125 TRUNG QUỐC
22/04/2024 07:50:00 AM
Mác Thép: SS400, A36, AH36, DH36, EH36, A572 Gr.50-Gr.70, A500 Gr.B-Gr.C, STKR400, STKR490, S235, S235JR, S235JO, S275, S275JO, S275JR, S355, S355JO, S355JR, S355J2H, Q345, Q345A, Q345B, Q345C, Q345D, Q235, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D...
THÉP HỘP VUÔNG 120x120 TRUNG QUỐC
12/04/2024 10:45:00 PM
Mác Thép: SS400, A36, AH36, DH36, EH36, A572 Gr.50-Gr.70, A500 Gr.B-Gr.C, STKR400, STKR490, S235, S235JR, S235JO, S275, S275JO, S275JR, S355, S355JO, S355JR, S355J2H, Q345, Q345A, Q345B, Q345C, Q345D, Q235, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D
THÉP HỘP VUÔNG 90x90 TRUNG QUỐC
12/04/2024 10:35:00 PM
Mác Thép: SS400, A36, AH36, DH36, EH36, A572 Gr.50-Gr.70, A500 Gr.B-Gr.C, STKR400, STKR490, S235, S235JR, S235JO, S275, S275JO, S275JR, S355, S355JO, S355JR, S355J2H, Q345, Q345A, Q345B, Q345C, Q345D, Q235, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D...
THÉP HỘP VUÔNG 75x75 TRUNG QUỐC
05/04/2024 10:25:00 PM
Mác Thép: SS400, A36, AH36, DH36, EH36, A572 Gr.50-Gr.70, A500 Gr.B-Gr.C, STKR400, STKR490, S235, S235JR, S235JO, S275, S275JO, S275JR, S355, S355JO, S355JR, S355J2H, Q345, Q345A, Q345B, Q345C, Q345D, Q235, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D...
THÉP HỘP VUÔNG 60x60 TRUNG QUỐC
04/04/2024 09:33:00 AM
Mác Thép: SS400, A36, AH36, DH36, EH36, A572 Gr.50-Gr.70, A500 Gr.B-Gr.C, STKR400, STKR490, S235, S235JR, S235JO, S275, S275JO, S275JR, S355, S355JO, S355JR, S355J2H, Q345, Q345A, Q345B, Q345C, Q345D, Q235, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D...
THÉP HỘP VUÔNG 50x50 TRUNG QUỐC
01/04/2024 10:14:00 PM
Mác Thép: SS400, A36, AH36, DH36, EH36, A572 Gr.50-Gr.70, A500 Gr.B-Gr.C, STKR400, STKR490, S235, S235JR, S235JO, S275, S275JO, S275JR, S355, S355JO, S355JR, S355J2H, Q345, Q345A, Q345B, Q345C, Q345D, Q235, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D...

Các tin khác

Hổ trợ trực tuyến

Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay2,363
  • Tháng hiện tại15,861
  • Tổng lượt truy cập7,035,888